Legustas blogg

Tisdag 24 Juli 2018 - Nederländerna
Resealbum: Nederland
Ny resa nöje och nytta. Träffa familj och vänner.
Hunnit med och se ganska mycket av Holland.
Lördag 21 Februari 2015 - Las Palmas
Las Palmas
Har du en dag i Las Palmas är det mysigt att promenera i gamla stan Vegueta med den lilla marknaden och kyrkan. Och även att hänga på den jättefina stranden Las Canteras mitt i stan som har en fin strandpromenad. Sen på eftermiddagen är det mysigt att avsluta på Avenida de Triana, huvudgatan, med affärer och folkliv.
Vill du äta som lokalbefolkningen så satsa på att åka till Las Palmas på torsdagskvällar. Då är det nämligen öl- och tapaskväll i stadsdelen Vegueta. Mellan klockan 20 och 22 kan man köpa tapas, pintxos och montaditos. och ett glas vin eller öl för bara 18 kronor. Men det är inte bara prisvärt, det är oerhört kul att bland annat studera folklivet där såväl unga som lite äldre spanska damer på stående fot äter och dricker små öl på flaska av märket Tropical. Vi börjar vid La Recova Vieja som ligger på torget Plazoleta de Francisco Mesa y León där man kan äta under ett 200 år gammalt fikusträd.

De kanariska kvarteren i Arguineguín
Det finns ett område ovanför ­hamnen i Arguineguín som är väldigt ­kanariskt och mysigt - det är inte så vanligt på södra Gran Canaria där så mycket handlar om turism.
Här pågår ­vardagslivet, folk går med sina ­matkassar och tanterna sitter på ­plaststolar... Här ser man det verkliga livet som pågår. Det är väl värt ett besök. Det är många "fiskebyar" som inte är fiskebyar numera. Men hamnen i Arguineguín är väldigt levande. Fortfarande kommer fiskebåtarna in tidigt på morgon med dagens fångst. De säljer till restaurangerna i byn - så där är man säker på att få riktigt färsk fisk när man beställer. Ta en promenad ner till hamnen och titta på uppståndelsen. Eller spana efter spännande djur under vattnet - där du kan se havssköldpaddor och stingrockor.
Onsdag 28 Maj 2014
Resealbum: Tips Oslo
Socialförsäkring (trygdeavgift)

När du får en inkomst i Norge betalar du i normala fall 7,8% i socialförsäkringsavgift (trygdeavgift). Du har då en stor mängd rättigheter. Då kan du få rätt till följande.

Dagpenning vid arbetslöshet.
Läkarbehandling och sjukbehandling. Dock måste du betala en patientavgift.
Sjukpenning baserad på din arbetsinkomst om du blir sjuk eller skadad. Kan ges i ett år.
Rehabiliteringspenning eller ersättning vid yrkesinriktad rehabilitering eller tidsbegränsat stöd eller förtidspension om du inte kommer tillbaka i arbete innan sjukpenningperioden är slut.
Vårdbidrag vid särskild vård i hemmet.
Ålderspension efter intjäning i Norge. Ges från det man fyllt 67 år. Du tjänar in pensionsrätt även om du inte arbetar utan endast bor i Norge. UNDANTAG: Detta gäller inte om du redan har fått pension från ett annat land och har slutat arbeta.
Barnbidrag för barn under 18 år.
Vårdnadsbidrag för barn mellan 1 och 3 år som inte går i en förskola med statsstöd.
Bidrag till ensamstående förälder om du är ogift eller skild och ensam har vårdnaden om barn under 8 år.
Underhållsstöd om du har krav på underhållsbidrag från barnets andra förälder, och vederbörande inte betalar bidraget.
Grundbidrag för att täcka vissa nödvändiga extrautgifter på grund av sjukdom. Ges till exempel för att hålla ledarhund för synskadade, till transporter, dyr kosthållning vid diet etc.
Hjälpmedel till sjuka eller funktionshindrade personer.
Efterlevandepension om du är änka eller änkeman efter en person som har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
Barnpension till barn som mister en av föräldrarna och den avlidna har tjänat in pensionsrättigheter i Norge.
Begravningsstöd efter ekonomisk behovsprövning.
Vid arbetsskada gäller särskilda, mer fördelaktiga regler för rätt till och beräkning av sjukpenning, handikappension, barnpension etc.
Havandeskapspenning om du måste sluta arbeta för att du är gravid.
Föräldrapenning i 44 veckor efter födsel. Beräknas på samma sätt som sjukpenning. Kan ges i 54 veckor om du väljer en reducerad nivå. Bidragsperioden kan delas mellan mamman och pappan när båda har tjänat in rätt till förmånen, dvs. har varit förvärvsarbetande i minst sex av de senaste tio månaderna. Gäller också vid adoption.
Engångsbidrag vid födsel om det inte föreligger rätt till föräldrapenning. Gäller också vid adoption.
Omsorgsbidrag eller tillfällig föräldrapenning som ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av vård av sjukt barn.
---------------------------------------------------------------------------------;------------------------------------------------------------
Skattesatser i Norge

Inkomstskatten, alminnelig inntekt, ligger på 28% med undantag om du jobbar i Nord-Troms eller Finnmark då den då är 24,5%. Du skall också betala en trygdeavgift på 7,8% på allt som överstiger 39600 Nok, den är till för att finansiera folketrygden.

Tjänar du mer än 471200 Nok skall du betala toppskatt.

Rätt till skatteavdrag som svensk

Det finns en uppsjö av avdrag man kan göra på sin norska deklaration, läs hela listan på http://www.skatteetaten.no Det finns två typer av avdrag som är enkla att göra och som är vanligt bland svenskar i Norge. Du kan inte kombinera avdragen utan välj det som lönar sig bäst för dig.

10% Standardfradrag - Det här avdraget ger dig rätt att dra av 10% av din bruttointäkt, högst 40000 Nok. Vill du använda dig av det här avdraget går du till sista sidan i din deklarationsblankett där det står “Belop som ikke er forhåndsutfylt, fores her”. I den första kolumnen, Postnr, skriver du 3.3.7. Därefter skriver du själv dit “Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere”. Till sist skriver du det belopp som motsvarar 10% av din bruttointäkt.

Pendlarfradrag - Det här avdraget ger dig rätt att dra av nedanstående kostnader:
- Resor till och från arbetet (1,50 Nok/km upp till 35 000 km, därefter 0,7 per km)
- Hemresor till Sverige (samma satser som ovan gäller)
- Utgifter för kost (189,- pr dag)
- Dubbelt boende (skall styrkas med kvitto)
- Bompengar (skall styrkas med kvitto)

På din deklarationsblankett använder du posterna 3.2.8 (resor till och från arbetet) samt 3.2.9 (hemresor till Sverige). För att göra avdragen går du till sista sidan i din deklarationsblankett där det står “Belop som ikke er forhåndsutfylt, fores her”. I den första kolumnen, Postnr, skriver du 3.2.7. Därefter skriver du själv dit t.ex. “Merkostnader til kost og losji i mv. (kost)”. Till sist skriver du dit det belopp du önskar göra avdrag för. Fortsätt därefter på samma sätt med boende och bompengar. Skicka även med kvitton/hyreskontrakt som lösa bilagor.

Minstefradrag

Det här avdraget görs automatiskt som kompensation för utgifter du haft för ditt inkomstförvärv. Avdraget är baserat på hur lång tid du varit i Norge. Maxbeloppet ligger 75150Nok om du varit i Norge hela året (12 månader). Om du t.ex. bara varit i Norge under 6 månader är ditt minstefradrag 6/12-delar av 75150. Ditt minstefradag blir då 37575Nok. Om den automatiskt uträkningen inte stämmer på din deklarationsblankett fyller du ut post 5.0 med den rätta uträkningen.

Gränsgångare bosatta i Sverige

Gränsgångare beskattas endast i Sverige och den regeln gäller endast för anställningsinkomst. Arbetar du enbart i Norge kommer arbetsgivaren att dra en s.k. trygdeavgift. Avgiften ger rätt till norsk pension och sjukpenning. Du slipper i gengäld att betala den allmänna pensionsavgiften i Sverige samt får möjlighet att yrka avdrag för trygdeavgiften i den svenska deklarationen.
---------------------------------------/--------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeidstilsynet

Om du t.ex. inte får ut din lön är det arbeidstilsynet du skall vända dig till. De har till uppgift att se till att de norska arbetsgivarna följer de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen

Arbeidsmiljøloven skall säkerställa ett gott samarbete mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare, vad allt det innebär.

Rätt till arbetskontrakt

Du har rätt att få ett arbetskontrakt även vid tidsbegränsad anställning. Försäkra dig om att du förstår allt som står i kontraktet. Ofta börjar en anställning med en “prøvetid”. Den kan vara högst 6 månader och skall avtalas från början. Under “prøvetiden” gäller 14 dagars uppsägningstid från båda parter. Veckoarbetstiden kan vara upp till 40 tim/vecka, men ”kontorstid” är oftast 37,5 tim/vecka, och skiftarbete kan vara kortare. Det finns ingen lagstadgad minimilön, men på många områden finns tariffavtal om löner.

Kontrollera företaget innan du tar en anställning

Du bör kontrollera det företag du blivit erbjuden en anställningen till. Ta kontakt med Brønnøysundsregistrene, tel +47-75 00 75 00 eller på http://www.brreg.no och fråga om företaget finns registrerat och om det finns betalningsanmärkningar (heftelser). Industri- och byggföretag kan man kolla genom att kontakta Fellesforbundet (ett LO-förbund), http://www.fellesforbundet.no telefon +47-230 63 100.

Informationstjänstenerna Hallå Norden & Grensetjänsten

Nordiska ministerrådet har skapat två informationstjänster, Hallå Norden & Grensetjänsten, som fungerar mycket bra om du behöver personlig service kring dina rättigheter som svensk i Norge.
-------:----------------------------------.____------------------------.-----_--- aa.
A-kassa ingår i Norges socialförsäkringssystem. Du blir alltså automatiskt medlem när du betalar trygdeavgiften som dras från lönen. Däremot måste du uppfylla vissa grundläggande villkor för att få ersättning. Bland annat måste du ha arbetat heltid i minst 8 veckor inom 12 veckor som påbörjats inom 12 veckor från ankomsten till Norge. Har du arbetat kortare tid än 8 veckor kan du räkna samman tiden du arbetat i Norge med den eventuella tid du har varit medlem i en svensk A-kassa. Andra regler är att du måste vara registrerad som arbetssökande och bo kvar i Norge. För ytterligare information och de allmänna villkoren för att få arbetslöshetsersättning i Norge hittar du på NAVs webbplats.

Återvända till Sverige som arbetslös

Det första du bör göra, så fort som möjligt, är att kontakta Arbetsförmedlingen och din A-kassa. Detta för att bedömningen av om du har rätt til ersättning eller inträde i A-kassan är väldigt individuell. Det som följer nedan skall endast ses som generell information.

Medlemskap i A-kassan

Du måste söka inträde i den svenska a-kassan även om du har varit medlem tidigare. Detsamma gäller trots att du har betalat avgifter till din svenska a-kassa under din tid i Norge. För att bli medlem måste du upp fylla arbetskravet, alltså arbeta i Sverige. Utan medlemskap kan du ha rätt till ersättning från Alfa-kassan.

Få ut ersättning som gränsarbetare eller sällanhemvändare

A-kassorna kräver att du uppfyller både medlemskravet och arbetsvillkoret för att ha rätt att få ut ersättning. (Undantag grundersättning) Är du gränsarbetare eller sällanhemvändare har du rätt att få tillgodoräkna dig tid i arbetslöshetsförsäkring och arbetsperioder som fullgjorts i Norge för att uppfylla dessa. Läs mer på ALFA kassan eller Akademikernas a-kassa

Femårsregeln

Om du återvänder till Sverige inom fem år och tidigare har varit försäkrad i Sverige, antingen genom att du har arbetat i Sverige eller genom att du varit medlem i en A-kassa behöver du inte uppfylla arbetskravet. Alltså behöver du inte nu arbeta i Sverige för att bli medlem. Du måste ansöka om inträde i a-kassan inom åttaveckor från det att du lämnade Norge. Du behöver lämna in ett E 301-intyg till a-kassan. Ansökan görs på nav.no eller kontakta din a-kassa. Även här har du rätt att tillgodoräkna dig arbete och försäkrad tid i Norge för att uppfylla medlemskravet och arbetsvillkoret för att få ersättning ur den svenska a-kassan. Läs mer på Akademikernas a-kassa

Mer info om bla arbetsvillkor kan du även hitta på Arbetsförmedlingens hemsida.

Ersättning från norsk a-kassa

Under en 3 månaders period har du även möjlighet att söka arbete i Sverige med arbetslöshetsersättning från Norge. Då måste du, innan du lämna Norge, ansöka om det genom att fylla i blanketten E 303. Det kan göras hos ditt lokala nav-kontor. Mer om villkoren och ansökningen finns på NAV.
Lördag 17 Maj 2014 - Göteborg
Göteborgs Internationella Filmfestival är Skandinaviens ledande filmfestival och en av de största publikfestivalerna i världen. Den äger rum i månadsskiftet januari-februari.

Sveriges största kunskapsfest ligger i Göteborg. Varje år skapar Vetenskapsfestivalen en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Omkring 70 000 besök årligen gör festivalen till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Vetenskapsfestivalen arrangeras i april.

I slutet av maj arrangeras Hammarkullefestivalen. Karnevalen är sedan 1974 en årlig tradition i Hammarkullen. Sedan 1979 har de latinamerikanska föreningarnas deltagande med speciella danser och karnevalsdräkter satt sin speciella prägel på karnevalen. För varje år har arrangemanget växt och utvecklats till det som idag är en mångkulturell folkfest som blivit en gemensam angelägenhet för hela stadsdelen. Hammarkullefestivalen hålls i slutet av maj, men brukar även synas på Göteborgs kulturkalas.

Göteborgs Dans- och Teaterfestival är en av Nordens mest intressanta festivaler för nutida scenkonst. Festivalen presenterar internationella gästspel och en betydande svensk och nordisk sektion av högsta kvalitet. Genom Open Lab och workshops med medverkande konstnärer, samt fördjupningsseminarier, bidrar festivalen till konstnärlig utveckling i regionen och Norden. Festivalen arrangeras sedan 1994 av Göteborgs Stads kulturförvaltning.

West Pride - HBTQ-festivalen är en unik kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation i en konst- och kulturkontext. (HBTQ står för homo, bi, trans och queer.) Genom konsten och kulturen uppmuntrar festivalen till ett öppet och tolerant samhällsklimat i Göteborg och västra Sverige. Ett klimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. West Pride fungerar som ett paraply som samordnar och koordinerar programmet vilket arrangeras av olika kulturaktörer i staden. Festivalen äger rum i början av juni.

Balett och karneval, gatuteater och symfoniorkester, matkultur och jazz, film och karuseller, hiphop och dansband, saga och cirkus, stand up och skulptur, design och poesi, museer och marknad, världsartister och lokala band. I augusti exploderar Göteborg i hundratals aktiviteter för alla smaker och åldrar. Gator och torg förvandlas till festplatser där du kan frossa i ett rikt utbud av kultur i ordets bredaste bemärkelse. Alla är bjudna och det är fri entré. Med omkring 900 000 besök årligen och traditioner från början av 1990-talet är Göteborgs kulturkalas en av Sveriges största stadsfestivaler.

I början av oktober bjuder Kulturnatta på ett smörgåsbord av kultur. Du brukar kunna välja mellan bortåt 250 programpunkter hos de olika arrangörerna. Alla är förstås välkomna.
Lördag 17 Maj 2014 - Göteborg
Göteborgs Internationella Filmfestival är Skandinaviens ledande filmfestival och en av de största publikfestivalerna i världen. Den äger rum i månadsskiftet januari-februari.

Sveriges största kunskapsfest ligger i Göteborg. Varje år skapar Vetenskapsfestivalen en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Omkring 70 000 besök årligen gör festivalen till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Vetenskapsfestivalen arrangeras i april.

I slutet av maj arrangeras Hammarkullefestivalen. Karnevalen är sedan 1974 en årlig tradition i Hammarkullen. Sedan 1979 har de latinamerikanska föreningarnas deltagande med speciella danser och karnevalsdräkter satt sin speciella prägel på karnevalen. För varje år har arrangemanget växt och utvecklats till det som idag är en mångkulturell folkfest som blivit en gemensam angelägenhet för hela stadsdelen. Hammarkullefestivalen hålls i slutet av maj, men brukar även synas på Göteborgs kulturkalas.

Göteborgs Dans- och Teaterfestival är en av Nordens mest intressanta festivaler för nutida scenkonst. Festivalen presenterar internationella gästspel och en betydande svensk och nordisk sektion av högsta kvalitet. Genom Open Lab och workshops med medverkande konstnärer, samt fördjupningsseminarier, bidrar festivalen till konstnärlig utveckling i regionen och Norden. Festivalen arrangeras sedan 1994 av Göteborgs Stads kulturförvaltning.

West Pride - HBTQ-festivalen är en unik kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation i en konst- och kulturkontext. (HBTQ står för homo, bi, trans och queer.) Genom konsten och kulturen uppmuntrar festivalen till ett öppet och tolerant samhällsklimat i Göteborg och västra Sverige. Ett klimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. West Pride fungerar som ett paraply som samordnar och koordinerar programmet vilket arrangeras av olika kulturaktörer i staden. Festivalen äger rum i början av juni.

Balett och karneval, gatuteater och symfoniorkester, matkultur och jazz, film och karuseller, hiphop och dansband, saga och cirkus, stand up och skulptur, design och poesi, museer och marknad, världsartister och lokala band. I augusti exploderar Göteborg i hundratals aktiviteter för alla smaker och åldrar. Gator och torg förvandlas till festplatser där du kan frossa i ett rikt utbud av kultur i ordets bredaste bemärkelse. Alla är bjudna och det är fri entré. Med omkring 900 000 besök årligen och traditioner från början av 1990-talet är Göteborgs kulturkalas en av Sveriges största stadsfestivaler.

I början av oktober bjuder Kulturnatta på ett smörgåsbord av kultur. Du brukar kunna välja mellan bortåt 250 programpunkter hos de olika arrangörerna. Alla är förstås välkomna.
Onsdag 27 Mars 2013 - Grekland
Resealbum: Grekland
1. Zakynthos

Ön är en blandning av vackra vyer och bra stränder. Kallas även för "Levantens blomma" och konkurrerar med Korfu om att vara vackrast av de Joniska öarna. Zakynthos, eller Zante, har länge varit populär bland grekiska turister och många poeter har prisat detta jordiska paradis, bland annat skrevs Greklands nationalsång här. Kusten är kantad av grottor och varma källor. Populära och därför tättbefolkade stränder är Argassi och Alikes. Porto Roma är en idyllisk bukt omgiven av höga berg. Den lokala miljörörelsen kämpar ibland en ojämn kamp mot turismintressen och barägare för att skydda stränderna Laganas och Vassilikos där havssköldpaddan caretta-caretta lägger sina ägg. Här finns också Greklands mest fotograferade strand, Navagio Beach (bilden), med vraket av ett smugglarskepp. Stranden kan endast nås med båt.
Hitta dit: Charter med Apollo och Airtours. Båt från Patras och Korfu eller fastlandet.
Bo: Flest hotell i Zakynthos stad och söderut längs bukten mellan Vassilikos och Laganas.

2. Kefalonia/Ithaka

Kefalonia har länge legat lite i bakvattnet av andra joniska öar, men boken och filmen "Kapten Corellis mandolin" såg till att det blev ändring på den saken. Det är en ö full av kontraster; höga, karga berg och djupa, gröna dalar gör att man gärna använder klyschor som målerisk och photogenique, trots att stora delar av ön förstördes i en jordbävning 1953. Annars är Kefalonia mest känt för att diktatorn Metaxa kom härifrån.
Grannön Ithaka ligger en kort båtfärd bort och är en plats där man med fördel skyndar långsamt. Det är Odysseus ö där hans maka Penelope väntade i tjugo år på hans hemkomst. Ön är liten och bergig, men charmig.
Hitta dit: Charter med Apollo och Airtours. Båt från Patras och Korfu eller fastlandet.
Bo: Huvudorten Argostoli, Fiskardo på nordspetsen och Sami på ostkusten. På Ithaka är Vathy enda orten.

3. Samos

En av de trevligaste grekiska öarna och med sina 35 000 invånare en jätte jämfört med de flesta av konkurrenterna. Öns fantastiska grönska ställer den i en klass för sig i regionen. Det uttorkade grå som kan prägla omgivande öar märks inte på detta makalöst prunkande ställe, känt för sina goda viner och fina natur. Här finns mycket att se och uppleva och Samos passar utmärkt för rundfärder med cykel, bil eller moped. De mest givna turistmålen är Näktergalsdalen och bergsbyn Manoletes. Den vindlande vägen till bergsbyn går genom dalens sprudlande växtprakt och fågelsång för att till sist nå den lilla byn vars trånga gränder rymmer konsthantverkare och krogar. Intressant är också huvudstaden Vahti (Samos stad), en riktig grekisk stad där vardagslivet står i centrum och semesterfirarna märks ytterst marginellt.
Hitta hit: Charter med Fritidsresor, Airtours och Apollo.
Bo: Den stora ön erbjuder alla former av boenden.

4. Rhodos

Den kanske mest klassiska av alla grekiska semesteröar. Den berömda riddarön har fler soltimmar än någon annan ö i Medelhavet och var ett av de allra första målen när charterindustrin föddes för drygt fyrtio år sedan. Numera försöker man styra över till en mer lyxig turism med mindre betoning på massinvasion.
Rhodos styrka är förstås att den uppfyller det mesta av vad en semesterfirare kan önska sig. Soligt och varmt, finfina stränder och flera mycket imponerande sevärdheter. Tyngst i det senare facket är förstås Rhodos stad i sig. Europas största, ännu bebodda medeltida stadskärna. De bästa stränderna ligger utmed östra kusten, som Tsambika (26 kilometer söder om Rhodos stad) och Vlycha (fem kilometer norr om Lindos). Lindos, den vackra, vita staden, är en stor sevärdhet i sig och ligger fem mil söder om Rhodos stad.
Hitta dit: Alla de stora charterbolagen reser hit.
Bo: Charterklassiker med alla upptänkliga former av inackordering.

5. Skiathos

På Skiathos finns över 60 stränder och några av dem anses vara Greklands vackraste, även om solstolar och vattenskotrar i dag nästan skymmer det som en gång gjorde dem berömda. Skiathos har stått länge på turistkartan och det avspeglar sig i prisbilden på barer och tavernor. Men trots allt är det en trivsam destination, där man kopplar av i hamnen eller gör utflykter till stränder som Koukounaries eller Banana Beach. På östkusten finns en Blå grottan, dit man kan ta sig med båt. Man kan också ta båt till Pilionhalvön på fastlandet där några scener ur "Mamma Mia" spelades in i Damouhari.
Hitta dit: Charter med Apollo, Airtours och Ving. Båt från Volos.
Bo: Hotellområdet breder ut sig från Skiathos stad västerut längs med alla stränder. Goda bussförbindelser.
Här trivs: Barnfamiljer och alla andra.

6. Kalymnos

Kos lilla grannö är "gamla" Grekland som vi tågluffare minns det från 70-talet. Visst, majoriteten av invånarna lever numera på turismen, men avarter av tingeltangel och neon håller man sig för fina för. Hållningen är varm och välkomnade - men värdig. Huvudstaden Pothia, på öns södra del, är trivsam och avslappnad med en vacker hamnpromenad. Utbudet av shopping och sevärdheter (typ museum) är dock magert.
Den heta, sandiga och bergiga ön lockar numera allt fler av en speciell turistgrupp: bergsklättrarna. Vid en busstur runt ön ser vi många klättra utmed de stupräta klipporna kring orten Arginonda. Orten ligger på öns västkust precis som Kalymnos två främsta turistorter, systerbyarna Myrties och Massouri. Det tar bara en kvällsvisit för att begripa varför dessa orter blivit så populära. Solnedgången. Här är den helt spektakulär
Hitta dit: Charter med Ving och Apollo.
Bo: Turisthotell i solnedgångens Myrties och Massouri.
Här trivs: Solslappare med romantisk läggning.

7. Mykonos

En av Greklands mest berömda och mest glamorösa öar. Här samlas de lite bättre beställda för semesterliv bland bättre krogar och ett sent och påkostat nattliv. Ön är också ett begrepp i gaykretsar. Ön har en rad underbara stränder med matchande fina och välskötta hotell och strandklubbar med god mat, dryck, dans och underhållning. Och Mykonos stad (Hora) i sig är en bländande skönhet med sitt havsläge och sju gamla väderkvarnar ståtligt placerade på en ås mot havet.
De bästa stränderna ligger som ett ljuvligt pärlband i vikarna söder om huvudstaden. Fina stränder som Psarou och Platis Yialos ligger bara några kilometer från staden och har bra bussförbindelser.
Hitta hit: Saknar charter från Sverige. Flyg till Aten, Samos eller Santorini och fortsätt med båt (från Aten alternativt inrikesflyg).
Bo: Gott om trevligt boende såväl i strandmiljö som i staden.
Här trivs: Nöjessugna badvänner med hygglig budget.

8. Santorini

Visuellt är nog Santorini den mest spektakulära av alla grekiska öar. Att stå högt upp i den branta och närmast trapplika formation som utgör huvudstaden Firas äldsta delar och se solen gå ned över bukten med de små vulkanöarna långt där nere är ett minne för livet. Så fantastiskt vackert!
Den lilla öns märkvärdiga form är resultatet av ett våldsamt vulkanutbrott för 3 500 år sedan då Santorini klövs itu. Huvudön fick formen av en halvmåne med skärans öppning i västläge. Kusten på denna sida utgör en lång tvär bergssluttning ned mot havet och erbjuder en oändlig rad sagolika panoramavyer - som allra mäktigast den tidiga kvällstimme då solen går ned i havet. Förutom sin spektakulära huvudstad har Santorini mycket annat att erbjuda. Som fina, egenartade stränder - typ Röda stranden med sin rostbruna strand - och Antika Akrotiri, grekernas eget Pompeji. Hela staden låg gömd under tjocka lager av aska i 3 500 år innan den upptäcktes på 1960-talet.
Hitta hit: Charter med Apollo
Bo: Hotell med vy mot solnedgången i gamla stan kostar men slår allt annat.
Här trivs: Vuxna par med god kassa.

9. Kos

Kos var länge känd som den vilda partyön. Men nu är hålligångprofilen starkt nedtonad och fokus i stället riktat mot barnfamiljer och mogna par.
Ön har fått ett antal nya, lyxiga all inclusive-hotell med vackra lägen vid egna stränder och med pooler, restauranger, gym, spa, tennisbanor och mycket mera.
Kos stad har fått en rejäl uppsnyggning. Här finns flera fina stränder, som Tingaki på nordkusten. På den vita sandstranden står solparasollerna tätt, det kryllar av soldyrkare men också av volleybollgäng och andra sportutövare. I ryggen här vi vackert disiga bergsklippor med betande hästar på ängar i förgrunden. Rakt fram syns de vackra, vita småhusen på turkiska Bodrumhalvön tvärs över vattnets klarblå spegelyta. En härlig miljö. Kos stad bör också ses. Ett annat måste är centrala Eleftheriastorget, som gjort för att sätta sig vid med en kopp kaffe och studera folklivet.
Hitta dit: Charter med Ving, Fritidsresor och Apollo.
Bo: Många nya fina hotell, men här finns boende i alla prisklasser.
Här trivs: De allra flesta, fast för festprissar är Kos inte som förr.

10. Leros

Leros har ett stort plus, och det kan tyckas udda: maten. Ryktet pratar om det bästa köket på Tolvöarna och jag är benägen att instämma. Skaldjur, bläckfisk, spenatpajer, sallader, souvlaki - det är faktiskt svårt att inte äta gott här. På Esperithes trädgårdsrestaurang, på vägen mellan Platanos och Alinda, äter vi fantastiskt: lever med lök, tomat, svamp, aubergine och potatis, ett utsökt fynd för cirka 70 kronor.
Den lilla hamnstaden/huvudstaden Platanos är mycket söt med sin pittoreska prägel av tidigt 1900-tal. På västkusten finner vi en riktig bred och pampig strand. Vid Drimonas är havet vilt och lockande. De två stora kanonfästena utanför Lakki sägs vara de som inspirerade Alistair McLean till boken "Kanonerna på Navarone".
Hitta dit: Charter med Apollo.
Bo: I charmiga huvudorten Platanos eller vid stränderna i väst.
Här trivs: Vuxna matälskare och äventyrare som vill se något eget.

11. Skopelos

Har lite lägre profil än grannön Skiathos. Det är liksom lite mindre av allt, som stränder och nattliv, medan naturen är betydligt mer storslagen. Längs hamnpromenaden i Skopelos stad finns många barer och tavernor, medan vardagen är tämligen oanfrätt i de äldre delarna av stan, som behållit sin karaktär trots en svår jordbävning 1965. Det går buss till Glossa och olika stränder på västkusten, eller så tar man badbåt från hamnen. Scener ur "Mamma Mia" spelades in på stränderna Glysteri (vandringen till kapellet) Kastani "I have a Dream", Amarantos "när Sophie umgås med sina väninnor" och vid kapellet Agios Ioannis "The Winner takes it all". Norr om grannön Alonissos finns en marin nationalpark med fridlysta munksälar, som är värd en omväg.
Hitta dit: Charter med Apollo, Airtours och Ving. Båt från Volos via Skiathos.
Bo: Flest hotell ligger i och omkring Skopelos stad.
Här trivs: Alla kategorier.

12. Korfu

Korfu stad domineras av två enorma, venetianska försvarsanläggningar. Man kan ströva omkring i den gamla stadsdelen Campielo och låta sig överraskas av den ena pittoreska vyn efter den andra. Tvätten hänger kors och tvärs över de venetianska gränderna och när som helst kan någon brista ut i "O Sole Mio". Vid Liston, som är en kopia av rue de Rivoli i Paris, tar "Marseljäsen" över och vid det enorma torget Spianada och cricketplanen ändras musiken till "Rule Britannia!" Och hela tiden hörs tonen av en spröd bouzouki.
Inlandet är grönt och frodigt med många cypresser och olivlundar och man kan sitta på de många bytorgens kafeneion och tavernor, eller vandra på någon av de många utmärkt utprickade lederna.
Hitta dit: Charter med Apollo och Fritidsresor. Norwegian flyger i högsäsong. Båt från Patras.
Bo: Stora resorter ligger norr om stan i Dassia och söder om i Benitses. Paleokastritsa på västkusten är också populärt.
Här trivs: Barnfamiljer, naturintresserade och vandrare.

13. Symi

De flesta som besöker denna lilla ö, nittio minuters båtfärd norr om Rhodos, stannar bara ett par timmar. Båtturerna från Rhodos och hit är nämligen mycket populära som dagsutflykter för många charterresenärer som längtar efter en kortare utflykt till havs. Och Symi är verkligen något att se. Att anlöpa hamnen innebär att ställas inför en av de mest förtjusande stadsvyer den grekiska övärlden har att erbjuda.
Kvällslivet är inte märkligt, men för paret som längtar efter en romantiskt och förtrollat vacker kväll är det ingen dum idé att stanna en natt för supé på en av de söta hamnkrogarna. Något bättre strandliv har Symi dock inte.
Hitta dit: Charter med Apollo. (En och en halv timmes färd från Rhodos med äldre färja, pris cirka 100 kronor.
Bo: Ett rum i lilla Symi stad är ett måste för den som vill övernatta.
Här trivs: Vuxna kulturintresserade som vill se något vackert. Romantiska par.

14. Lesbos

Lesbos är Greklands tredje största ö, men har ändå förhållan- devis få besökare. Olivolje- och ouzotillverkning är viktigare än turismen här.
Pittoreska byn Molivos och närliggande, mer badvänliga Petra och Anaxos på norra sidan av ön hör till de mest populära resmålen. I väster ligger poeten Sapfos födelseby Skala Eressou. Sapfo levde där på 600-talet före Kristus. Hennes dikter till sina kvinnliga elever har gjort att ön fått ge namn åt lesbisk kärlek.
I början av maj har Lesbos en extra liten högsäsong när flyttfåglarna passerar. Då besöker fågelskådare från hela Europa ön för att se fåglar som inte syns någon annanstans i vår världsdel.
Hitta dit: Ingen charter från Sverige. Flyg via Aten.
Bo: De flesta hotell ligger i området runt Molivos och i största staden Mytilini, men även i de andra byarna längs kusten hittar man små hotell och pensionat.
Här trivs: Vuxna par, lesbiska och fågelskådare.

15. Kreta

Greklands största ö är också svenskarnas favorit. Hit reser en kvarts miljon svenskar varje år. Chania med sina många badorter är det populäraste området. Längre österut är Rethymnon snäppet trevligare med strand och stad inom gångavstånd. Allra längst i öster hittar vi lite lyxigare Agios Nikolaos.
Men Kretas pärlor ligger ändå på den mindre exploaterade södra sidan. Den rosa stranden Elafonissi är ett välkänt utflyktsmål och snudd på tropiska Preveli med sina palmer påminner om ännu sydligare breddgrader.
Hitta dit: Alla stora charterbolag har resor hit. Norwegian flyger direkt från Stockholm och Köpenhamn, Ryanair från Skavsta.
Bo: De flesta hotell ligger på norra sidan, runt Chania, Rethymnon och Agios Nikolaos. Här finns allt från enkla familjedrivna pensionat till stora all inclusive-komplex. På södra sidan är turistorterna mer småskaliga med enklare boende.
Här trivs: Alla kan hitta sin strand på Kreta.

16. Naxos

Den största ön i Cykladerna är också den mest okonstlade. Här finns något för alla. Ön är grön och bördig vilket ger den särart i regionen och dessutom bergig med Mount Zeus som högsta topp (1 004 meter över havet). Här finns gott om fina miljöer att utforska för naturvännen och rader av mysiga stränder.
Naxos stad (Chora) har ett trivsamt utbud av krogar och butiker. På ett högt berg ståtar vad som ser ut som en gigantisk tavelram i vit sten. Det är delar av entréporten till ett 2 500 år gammalt tempel. På västkusten söder om Chora ligger stränderna på rad och blir finare ju längre söderut man kommer. Bergsbyn Halki är ett mycket populärt utflyktsmål för turister och så exemplarisk välhållen att den nästan känns som en stylad Hollywoodversion av en urtypisk, gammal, grekisk by.
Hitta dit: Charter med Apollo.
Bo: Bäst i Chora (Naxos stad).
Här trivs: Alla. Okonstlat och jämförelsevis billigt.

17. Tilos

En liten egensinnig ö, med obefintligt nattliv och inte en pryl att shoppa. De cirka 500 invånarna är i princip släkt och driver hotell, tavernor, biluthyrning och snabbköp. Ön är naturskyddad och här häckar bland annat eleonorafalk och hökörn. Det finns vandringsleder runt hela ön, man kan hämta en karta i Livadia där de är utprickade med ungefärlig vandringstid och svårighet.
Elefantmuseet i huvudorten Megalo Chorio (stora byn) och Agios Pandeleimonas-klostret på västkusten är de enda sevärdheterna, förutom naturen.
Mitt på ön ligger ödebyn Mikro Chorio (lilla byn) där öns enda bar ligger. Vid Eristos-stranden, på västkusten, finns några små enkla hotell, i Livadia kan man kliva rakt ned i havet från hotellterrassen.
Hitta dit: Charter med Apollo och Ving via Rhodos. Båt från Rhodos.
Bo: De flesta hotellen ligger i hamnorten Livadia.
Här trivs: Fågelskådare, vandrare och de som vill ta det lugnt.

Källa: expressen.se
Tisdag 1 Januari 2013 - Hong Kong
Resealbum: Östra Asien
Staden som har allt.....

Världens mest tätbefolkade ö är nog inte det givna resmålet för den som vill koppla av. För här blinkar neonskyltarna mellan skyskraporna, och gatorna myllrar av folk. Den som gillar karaoke, shopping och mat kommer förmodligen trivas här. Men – Hongkong har även bedårande natur. Missa inte: Utsikten från Peak Tower.

Salam
مرحبا لجميع الأصدقاء

Att tillbringa några dagar i Hong Kong för första gången är en enorm upplevelse.

Att komma åkande ifrån flygplatsen och åka över en av värdens största hängbroar och samtidigt se alla dessa skyskrapor är en kick. En tur på kvällen med Star ferry och se skyskraporna lysa upp i mörkret är sagolikt. Hong Kong erbjuder det mesta allt ifrån ett stort utbjud av krogar och restauranger och parker och även turer till dom närliggande öarna, enormt utbud av shopping har det mesta till en skällig prisnivå.

För information om var du äter bästa maten, aktuella nattklubbar, konserter, utställningar och teaterföreställningar: Plocka upp gratistidningen HK Magazine på något kafé. http://www.aziacity.com/hk

Nöjen
- Bardistriktet Lan Kwai Fong, T-baneuppgång vid D’Aguilar Street, Central, Hongkong Island. Det är här det händer, gatan är proppfull av barer och framåt natten blir hela kvarteret ett mingelparty. Det är helt okej att ta med sig sin drink ut i folkmassan på gatan. Området tycks vara särskilt populärt bland nyinflyttade västerlänningar.

Vill du slippa toksemestervibbarna går du till närliggande Soho, där barerna är lite lugnare.

Att göra
- Hong Kong park, är en väldig vacker park lugnt och fridfull för att ligga mitt i city. Bredvid Metro Causeway Bay, 800 exotiska fåglar, 2000 plantor kl. 18-23 varje dag, Man mo temple, Hollywood road and Ladder Street , buss 26 från des voeux rd.

- Hong Kong Disneyland, ligger i Sunny Bay på Lantau Island, består Hong Kong Disneyland fyra temaparker: Main Street USA, Adventureland, Fantasyland och Tomorrowland. Både barn och vuxna kan njuta av en dag med sagolika äventyr i denna magiska mål.

- Ngong Ping 360, som en inkörsport till Lantau Island, reser Ngong Ping Cable Car mellan Tung Chung Town Centre och Ngong Ping. Besökare kan njuta av panoramautsikt över den naturliga ekologiska miljön kring norra Lantau Country Park, Hong Kong International Airport, Sydkinesiska havet, Tian Tan Buddha-statyn och Ngong Ping marknaden.

- Birdshop, 3 Hiller street, hundratals fåglar lite längre ner på gatan är det ormaffärer.

- Ocean park Star ferry pier admiralty mtr buss 629, kostar 204kr är då inkluderat entré till parken ett stort nöjesfällt med det mesta. Ocean Park är en världsklass marina nöjespark i södra distriktet i Hong Kong. Besökare kan se en mängd olika marina däggdjur, från delfiner till pingviner. Det nyöppnade Aqua City har mer än 400 arter av exotiska fiskar och andra vattenlevande djur. Neptunus Restaurant är Hongkongs första akvarium matsal.

- A Symphony of lights, att gå vid vattnet på Kowloon sidan och titta på ljusshowen mellan 20:00 - 20:15 bäst läge är att promenera nära Hong Kong Culture Center eller ombord på en sightseeing färja.

- Happy valley, Hästar finns möjlighet för turister att få gå in på medlemmarnas sektion på vissa ställen i Hong Kong kan man hämta biljett och ha med sig passet.

- Dim sum Maxim place, ligger på andra våningen av city hall stenkast ifrån Star ferry,Connaught road, low block city hall, väldigt popular dim sum.

- The Peak, vad kan säga om detta bara känslan att åka tåget upp är en upplevelse och samtidigt förstå vilket jobb de har haft att bygga denna räls, sen den totala kicken när man kommer upp och få se hela Hong Kong får vilken inbiten resenär att häpnas över den vackra vyen. Utsikt plats färdmedel peaktram passa på och äta på en av dom många matställena därmed underbar utsikt. The Peak är Hongkongs mest populära attraktion. Besökare kan njuta av fantastisk panoramautsikt hamnen och staden på väg upp till toppen via Peak spårvagn eller buss. Gång på Peak kan du äta på en mängd olika trendiga restauranger och utforska The Peak Circle Walk för att njuta av den fantastiska utsikten över Victoria Harbour.

-Lan Kwai Fong / SoHo, en av de mest populära ställena i Hongkong, är inte bara en plats för pubar och diskotek. Sina restauranger erbjuder även en rad av kök: från italiensk och medelhavsinspirerad till Thai och kinesiska. Promenera längs Hollywood Road och du kommer snart att upptäcka Hongkongs "SoHo", som erbjuder ett brett utbud av exklusiva internationella restauranger och barer längs Stanley Street, D'Aguilar Street och Wellington Street., att rekommendera är Stauton`s Wine Bar på Staunton Street.

- Wanchai, att vara här en kväll är inte fel ett enormt utbud av restauranger och barer kan rekommendera att äta på Beijing Shui Jiao Wong ligger på 118 Jaffa Road och sedan gå till Coyote Bar O Grill 114-120 Lockhart Road.

- Star ferry, att korsa bukten på kvällen är en otrolig upplevelse för några kronor att se dessa enorma hus lysa upp himlen är att rekommendera även en dags tur varför inte båda.

- Tram eller spårvagnar, att hoppa på en vagn och åka tur och retur är billig men trevlig tripp.

Marknader
- Li Yuen Street east & west nära central metro station, mellan des vex road-queens road kl. 10-19.

- Western market, des voeux rd 323, denna marknad har rullat sedan 1906,

- Wanchai market, mellan johnston rd o queens rd, nära wanchai mtr station. kl. 7-19

- Stanley Market, är den största marknaden i Hong Kong här finns det mesta att köpa här, finns även en strand här där många windsurfare håller till. Hur du tar dej dit:

1, Ta buss no.6, 6A, 6X, 66 eller 260 från Central ( Exchange Square ) Buss Terminal.

2. Ta Metro to Causeway Bay station (Exit B) gå till Tang Lung Street sedan tar du en grön minibus no.40.

3. Ta buss no.973 på Tsim Sha Tsui East Buss Terminal eller Canton Road utanför Silvercord Centre.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ett annat mycket populärt ställe som gärna kineserna själva åker till ifrån Hong Kong när dom vill shoppa kopior billigt är "Lo Wu" commercial center i Shenzhen som är en speciell ekonomisk zon. Detta varuhus är bara fyllt med kopior med allt ifrån skor, kläder, klockor mm

Priserna i Shenzhen är riktigt låga och du kan pruta vänligt utan att dom blir aggressiva. Värt att noterna är dom bästa dagarna att ta tåget dir är på Onsdagar och Torsdagar. Veckosluten är absolut inte att tänka på !

Hur prutar du i Kina...

Fråga efter priset. Erbjud sedan en tredjedel av priser, inget mer och le. Försäljaren ler tillbaka och skakar på huvudet. Vänta. Och erbjud ett nytt pris och inte mer är 4 kronor (ca 4 yuan). Nu startar försäljaren en budgivning men lägge rsig mycket högre än ditt begärda pris. Nu får du slå till eller vara cool och gå den gyllene medelvägen och halvera priset. Försäljaren kommer oftast tillbaka då du fortfarande betalar som en utlänning. BETALA ALDRIG MER än halva priset som var ursprungspriset.

Shenzhen är en gränsövergång till Kina så du bör ha passet med dej, och köp aldrig mycket kopior för man vet aldrig om tullen i Hong Kong beslagtar dina varor. Har du en eller två Chanel eller Vuiton väskor må vara hänt men aldrig mer.

Källa (en dag i Shenzhen): http://www.hkstreet.com/story0101j.htm
Tåget till Shenzhen: http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/9585/eastrail/eastrail.html
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Du kan köpa dej ett öpass + guidebok som tar dej runt till Lantau, Cheung Chau & Peng Chau. Passet kostar 32 HKD (ca 24 SEK) per person och gäller i 24 timmar.

Öar att besöka
- Lamma ön: Ifrån pir 4 ifrån Hong Kong Island, tar cirka 45 minuter med färja, finns ett ett fiske samhälle med många trevliga ställen att äta på. Mycket trevligt att gå i dessa små gränder med många mysiga restauranger och barer finns även många guesthouse för den som vill stanna någon natt. Ett tips är att gå i mellan Yung shue wan och Sok kwu wan, det finns en badstrand på vägen. Att gå till nästa färjeläger och att ha en underbar beach att kunna spendera ett par timmar på vägen till nästa färjeläger tar cirka 50 minuter att gå väldigt kuperat, vacker natur, fridfullt lungt och tyst, svårt att tro att man bara är 45 minuter ifrån Hong Kong.

- Cheung Chau, är en annan liten trevlig ö väldigt många fiskebåtar att se på när man anländer sen är det bara att gå till vänster ett par hundra meter och leta efter någon skylt där det står beachen här man en underbar beach att spendera ett par timmar på eller gå omkring och titta på hus och båtar sedan äta på någon restaurang ligger väldigt många nära färjan och finns även en vid beachen. Ifrån pir nr 6 tar cirka 55 minuter finns en snabb färja tar 30 minuter. Ett tips är att gå hike back via peak road en av huvudvägarna tar cirka 50 minuter, i ändan av San hing street vid ett torg ta vänster tung wan road så kommer man till beachen mitt emot färjan den smalaste delen av ön. Ett tips är att äta vid Bayview coffe shop enklare rätter billigt vid stranden.

- Lantau Island - Här finner du flygplatsen, den Gyllene Buddhan, Hong Kong Disneyland.

- Hong Kong Island - Här finner du Ocean Park, Happy Valley Hästkapplöpning, Stanley Market, Repulse bay (bad), The peak, SoHo.

Varuhus
- Kowloon: Harbour city till vänster efter färjan, 10-11 och 20-21 en del butiker stängda på söndagar, ett av dom största varuhusen i Asien.

- Central: LFC mall, finance street, bakom Hong Kong station airport express, 200 high end shops, open air terrace ett måste med utsikt över hamnen med ett café öppet kl.10-20.

- Pacific place, 88 queens’ road, många affärer, med marks o spencer.m.m. nära admiralty metro öppet kl.10:30-20.

- Time square, 1 mathesonst, causeway bay öppet kl.10-22.

- Dataaffärer: 298 Computer Shopping Center - 298 Hennessy Road, Wanchai; between the Wanchai & Causeway Bay MTR stations. Probably easiest to get to by taking a tram going east towards Wanchai from Causeway Bay MTR. It is on the south side of the street close to Heard Street

Transport
- Buss från flygplatsen till Hongkongs centrala delar går ofta och kostar runt 30–40 kr.

- Taxi börjar på 15 kr för de två första kilometrarna. Sedan höjs kostnaden med drygt 1 krona per 200 meter. Det tillkommer en bagageavgift på 5 kr per väska.

- Färjor går ofta mellan Kowloon och Hongkong Island. Resan över sundet tar sju minuter och kostar två kronor.

- Tunnelbanan går under vattnet, från Kowloon till Hongkong Island, och är utbyggd med sex linjer över stan. Det kostar lite mer att åka tunnelbana än att ta färjan, inom centrum ligger avgiften på mellan ungefär 5 och 10 kr per resa.

Boende
- Räkna med 400–700 kr för ett dubbelrum på mellanklasshotell.

Söker ni superbilliga rum har jag flera tips till er
http://www.latestays.com
http://www.hostelworld.com

Sök på Hong Kong eller respektive ort i Asien så hittar ni flera superbilliga ställen.

- Billigt boende hittar du lätt på Chungking Mansions, Nathan Road 36–44, Kowloon.

- Welcome Guesthouse finns på våning 7 och 15 i block A, tel 2-7217793. Rum utan dusch för 100 kr och med dusch för mellan cirka 150 och 200 kr.

- Shamrock Hotel, Nathan Road 223, Kowloon, tel 2-7360922. Dubbelrum kostar cirka 650–1000 kr. Ligger vid Jordans T-banestation. http://www.asiatravel.com/shamrock/index.html

- Ice House, Ice House Street 38, i området Central på Hongkong island, tel 2-8367333. Bekvämt, centralt och intressant för den som vill titta på kabel-teve – i duschen! Kostar 800–1500 kr per natt. http://www.icehouse.com.hk

Mer boende i Hong Kong med karta....
http://www.wired-destinations.com/hotels/Hong%20Kong/index.htm

Äta
- Traditionell kinesisk mat, dumplings och nudelrätter, finns för några kronor på smågatorna kring matmarknaden på Graham Street och i kvarteren runt Wellington Street och Stanley Street, i området Central på Hongkong Island. Det finns ett stort utbud av internationell mat, både i centrum och på Kowloon.

- Habibi Café, Wellington street 112-114, tel 2-5443886, Central, är en mysig egyptisk krog med lunchmeny för 60 kr. http://www.habibi.com.hk

- Milano Pizza, våning 9 i Cheung Hing Comm. Building, 37-43 Cochrane Street, Central, tel 2-5812848. Jättegod pizza, trevlig atmosfär och skön utsikt över upplysta hustak intill Central Escalators, en del av den långa rulltrappan som går uppför berget.

- Finds, LKF Tower, våning 2, Wyndham street, tel 2-5229318. Namnet Finds kommer av de första bokstäverna i de nordiska länderna. Både mat, dryck och inredning går på det nordiska temat. Allt kött är importerat från Skandinavien, laxen kommer från Norge. Till och med kökspersonalen är importerad från Norden. Populär bar med terrass ovanför Lan Kwai Fong. http://www.finds.com.hk

Länkar
http://www.elong.net
http://www.discoverhongkong.com
http://www.travelchinaguide.com/cityguides/hongkong
Tisdag 25 December 2012 - Sulawesi Barat
Resealbum: Indonesien
Till Sulawesi går det att ta sig med flyg och båt från de flesta av landets provinser. Det statliga bolaget Pelni har stora passagerarskepp som stannar i ett flertal hamnar runt om Sulawesi.

Därefter finns buss/bil att ta till för transporter mellan de olika platserna på ön (eller flyga). Från Manado på den norra delen av Sulawesi går det en färjelinje till och från Filippinerna.

På det ena av "benet" i södra Sulawesi, ligger miljonstaden Ujung Pandang (Makasar), men den har intet speciellt att locka turister med. Finns inget speciellt behov av att stanna till här (om du inte gillar avgaser och motorfordon).

Bättre då att bege sig mot Tanatoraja land och dess centralort Rantepao. Bussresan dit från Ujung Pandang (33 mil) tar mellan tio och tolv timmar och kostar ungefär 10 000-15 000 Rp.

Manado i norr
Längst uppe på norra Sulawesi ligger staden Manado, med över 300 000 invånare. Det finns en stor hamn i staden, men de större skeppen ankrar upp i Bitung, som ligger 50 kilometer från Manado.

Manado har allt du kan önska från en stad, med butiker, apotek, postkontor, telefonkontor, restauranger och allt från billiga guest house till dyrare hotell. Till Bitung går det många olika passagerarskepp från stora delar av den indonesiska övärlden. Pelni, det statliga rederiet, har bland annat skepp som går mellan Bitung och Jakarta (läs mer om båtluff här).

Det finns vulkaner och bergsområden inte långt från staden, som man kan ta sig till för att finna ett svalare klimat.

Inte långt med båt från Manado ligger Bunaken Island, vars korallers varierande färger och former lockar dykare och snorklare från alla hörn av världen. Det går dagliga färjor ut till ön.

Tyvärr har hårt tryck från turister och nedskräpning som kommer flytande från Manado, tagit död på en del av korall "trädgården" under ytan.

Men undervattensvärlden är dramatisk, när det från bara några meters djup, faller rakt ned i djupet. Det finns även andra mindre öar i området kring Bunaken med bra korallrev för dykare eller den som vill snorkla.

För boende på ön så finns ett 15-tal guest house och homestay att välja mellan, priserna är ungefär från 20 000 Rp per natt, varav de flesta verkar inkludera tre måltider i priset.
Tisdag 25 December 2012 - Java
Resealbum: Indonesien
Stor som Grekland, men med 120 miljoner invånare - det är jätteön Java som därmed är ett av världens mest tätbefolkade områden. Marken är bördig och runt 70 procent bor på landsbygden. Ingenstans på jorden finns fler aktiva vulkaner i förhållande till landyta.

Yogyakarta
Megastaden Jakarta, med unge­fär tio miljoner invånare, är mer än flerfiliga vägar och tung trafik. Nationalmuseet (http://www.museumnasional.or.id) ger en komprimerad bild av Indonesiens komplexa kulturer, spridda från Sumatra i nordväst till Papua i öster. För konst, dans och teater, besök t.i.m (http://www.tamanismailmarzuki.com). För lite rockigare kulturupp­levelser av varierande kvalitet, besök någon av stans livemusikbarer, till exempel Oscars, i området Blok M.

Staden Yogyakarta har drygt 500 000 invånare och ingår i en provins med samma namn. Den styrs sedan år 1755 av en sultan och har en unik ställning i Indonesien. Yogyakarta har alltid varit en symbol för kamp mot kolonialväldet: När holländarna ockuperade staden 1948 låste sultanen in sig i palatset och lät motståndsrörelsen använda det som högkvarter. Holländarna vågade inte protestera - i rädsla för att väcka miljontals javabors ilska. För många hade sultanen en närmast gudalik status. Den nu styrande sultanen heter Hamengkubuwono X och är 62 år. Efter tio är på tronen är han nu enligt indonesiska nyhetsbyrån Antara redo att ställa upp i presidentvalet 2009.

Yogyakarta brukar kallas Javas kulturella centrum, tack vare sina traditioner inom batiktillverkning, musik, dans och teater. Staden utgör också landets minsta provins, och den enda som fortfarande styrs av en kunglighet. Den tionde sultanen i ordningen, Hamengku Buwono x, bor fortfarande i sitt palats mitt i stadens hjärta, och i de omgivande gränderna innanför murarna bor många av de anställda, »abdi dalem«, som bär Kratons traditioner vidare.

Bo: Yogyakarta kan erbjuda allt från billiga hostel (de flesta i om­rådet Sosrowijayan) till lyxhotell. Rumah Eyang, http://www.rumaheyang650.blogspot.com är ett litet, hemtrevligt guesthouse (dock nyligen bytt manager) strax söder om centrum.
Via Via är ett nyöppnat, fräscht boende i samma område, http://www.viaviacafe.com/en/yogyakarta/hotel

Prambanan
Ett av två makalösa Unesco-världsarv strax utanför Yogyakarta. Det tilltagna området består av ett stort antal rikt utsmyckade hinduiska tempel och palats från 800- och 900-talet. Det högsta når 47 meter och är tillägnat Shiva. 27 maj 2006 drabbades området av en jordbävning som skadade flera tempel - återuppbyggnad pågår.

Borobudur
Indonesiens svar på Angkor Wat. Borobudur är byggt som en stupa i flera våningar, som ska beträdas medsols. Längs hela promenaden runt – och uppför – templet, är buddismens historia inkarvad som reliefer i stenväggarna. Översta våningen symboliserar Nirvana, och bjuder på en bonus i form av utsikt mot vulkanen Merapi.Världsarv nummer två. Spektakulärt buddistiskt byggnads-monument av vulkanisk sten. Uppförd på 800-talet och byggd efter en strikt geometrisk plan i nio avsatser som symboliserar mahayanabuddhismens universum, beläget ungefär fyra mil utanför Yogyakarta. I fördjupningar på terrasserna finns 92 buddhor i varje väderstreck. De kilometerlånga murarna och balustraderna är dekorerade med 1 300 reliefer.

Indonesien i miniatyr i Jakarta
Om du vill få en liten föraning av vad Indonesien har att erbjuda när det gäller hantverk och souvenirer, kan du gå till det stora varuhuset Sarinah, som ligger i närheten av Jalan Jaksa (varuhuset ligger vid gatorna Jalan Wahid Hasyim och Jalan Thamrin).

På tredje/fjärde våningen av Sarinah säljer de kläder, sniderier och hantverk från de olika regionerna av Indonesien. Det är bara att gå runt och titta (men handla inte här, det är tämligen dyrt).

I närheten finns turistinformation, affärer, shoppingcenter och en McDonalds.

En bit utanför centrala Jakarta finns Taman Mini Indonesia. Här kan du "resa" genom landets alla olika provinser på bara några timmar. Från Sumatra och Kalimantan i väster till Irian Jaya längst bort i landets östra delar.

På varje område i parken får besökaren en försmak av vad de olika provinserna har att erbjuda. Det är karakteristiska byggnader, uppträdanden och info för dig som vill besöka provinsen.

För förstagångsresenären kan det vara en riktigt bra aptitretare på vart man vill åka i landet. Även för den som tidigare rest i Indonesien finns möjligheter att hitta "nya" resmål.

Inträdet till parken kostar 4 000 rupiah och det finns även ett stort antal museer och en fågelpark att besöka (det kostar extra att besöka dessa, mellan 1 000 och 3 000 rupiah). Parken är öppen alla dagar mellan klockan 08.00 till 17.00

För den som inte vill gå runt i parken, så finns det en tåglinje (kostar 3 500 Rp att åka med) och därtill en linbana (vilket kostar 6 000 Rp). Till Taman Mini Indonesia kan du bland annat ta dig med buss från Jalan Thamrin (det är ett par minuters promenad till denna gata från Jalan Jaksa).

Ta en buss (går både AC-bussar och vanliga bussar) till Kampung Rambutans Busstation. Bussarna P10 och P70 är AC bussar och går snabbt och smärtfritt (kostar 2 300 Rp). Från busstationen tar du en minibuss.

Svalka och lugnare uppe i Bogor
Ett bättre alternativ enligt min mening, om du måste vänta några dagar i Jakarta på ett skepp, är att bege dig till Bogor som ligger ungefär sex mil från Jakarta.

Du kan ta dig hit på flera olika sätt: buss, bil eller tåg. Personligen föredrar jag tåget och från närliggande (om du bor vid Jalan Jaksa) tågstationen Gambir går flera tåg per dag upp till Bogor.

Man kan välja på att antingen åka det normala lokaltåget, som avgår ungefär var 20:e minut under dagen och kostar 900 rupiah. Resan tar 1,5 timmar och är helt okej om man inte åker i rusningstrafik, då är det fullsatt.

Bättre är att på morgon och eftermiddagar ta det speciella Bisnis-tåget. Det stannar inte på alla stationer efter linjen, tar bara en timma och kostar 4 000. Det går ett antal av dessa tåg under dagen, bland annat 07.43 och 07.59, tror att det går tre eller fyra tåg till under dagen.

Om du väljer att ta buss, måste du först ta dig till Kampung Rambutan busstation (cika 30-45 minuters resa) och därifrån vidare upp till Bogor (cirka 30 minuters resa).

Bogor är mycket mindre än Jakarta och har inte samma vansinniga trafik. Trots att det bara ligger 290 meter över havet kommer du känna en markant skillnad i temperatur här. Om du besöker Bogor under regnsäsongen, så ha dock i åtanke att staden även brukar kallas City of Rain (Regnets stad).

En av de största anledningarna till att många besökare kommer hit, är för att besöka den stora världsberömda botaniska trädgården: Kebun Raya. Här kan du njuta av över 15 000 olika sorters träd och plantor, där det ingår ungefär 400 olika sorters palmer.

Trädgården är förövrigt anlagd av Stamford Raffles år 1817. Den är öppen 08.00-17.00 alla dagar och det kostar 2 500 rupiah att gå in.

Det finns flera alternativ för boende i Bogor, från 15 000/20 000 Rp. Du kan ta dig dit antingen med tåg eller buss från Jakarta.

Från Bogors busstation går det en direktbuss till hamnen i Tanjung Priok, resan tar mellan 1-2 timmar (lite beroende på vilken tid på dagen du åker, rusningstrafik på morgonen eller eftermiddagen tar längst tid). Resan kostar några kronor.

Ujung Kulon, Krakatau och Carita Beach
Om du vill komma undan Jakartas hetta, stress och röriga stadsliv några dagar (till exempel i väntan på ett skepp vidare), kan jag varmt rekommendera Carita Beach. En lång, bra och gul sandstrand på Javas västkust endast tre-fyra timmar med buss.

Du tar dig dit från Kalideres busstation i Jakarta och åker med bussen som går till Labuhan, där du byter till en bemo (minibuss) de sista milen till Carita. Det finns en väldigt stor mängd guest house och hotell här. På helger är det fullsatt med Jakarta-bor som flyr staden, men på vardagar har du platsen näst intill för dig själv.

Priserna för boende varierar således stort mellan helger och vardagar. Det är ganska dyrt på helgerna då de flesta alternativ snart blir fullsatta, men i veckodagarna däremot kan du pruta ned priset ordentligt på bra boende. Det är bara att gå från ställe till ställe och ge dem skambud (mot vad helgtaxan är på) tills du får napp.

Från Carita kan du ta en båttur ut till vulkanön Krakatau, där du kan se hur livet ser ut på denna väldigt aktiva vulkan (ibland får man inte kliva iland på grund av aktiviteter inne i dess inre).

Från Labuahn kan du även ta dig till nationalparken Ujung Kulon, som ligger på en halvö (+ öarna Pulau Peucang och Pulau Panaitan) vid sydvästra spetsen av Java. I Labuhan fixar du ett "Entry Permit" från the Forestry Service (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam).

Denna nationalpark är bland annat hem till de sista av den javanesiska noshörningen (finns endast 50-60 stycken kvar). Det lär även finnas panter och eventuellt några exemplar av Sumatra tigrar (fast det är extremt svårt att få en skymt av dessa magnifika djur).

Det finns boende i parken (Pulau Pacang, Tamanjaya och ett par fler platser), men du bör ta med dig egen proviant till dina måltider. Från Labuhan kan du åka båt till Pulau Pacang eller Tamanjaya, vilket tar 5-6 timmar. Förutom att vandra i naturen, inbjuder området kring ön till snorlking i reven runtomkring.

Javas mest besökta strandort
Fiskebyn Pangandaran är Java´s mest populära strandområde och det finns en väldigt stor mängd billiga hotell och restauranger. Byn ligger vid en liten halvö och på helgerna är här fyllt av indonesiska helgfirare. Det är inga problem att hitta boende under 10 000 Rp här.

Banker finns för växling av pengar, naturligtvis även postkontor och Telkom kontor som är öppet dygnet om, där du kan ringa hem om du vill prata med familjen eller vänner. Högst troligen finns det billiga internetcafeer också.

Stränderna är av sorten svart lavasand och det finns flera olika i området att välja på. Både vid byn och ute runt den lilla halvön som är nationalpark finns stränder. Var dock lite försiktig, eftersom strömmarna kring stränderna här kan vara ganska starka och simma inte för långt ut i onödan.

Pangandaran ligger på västra javas södra kustremsa. De flesta turister tar sig dit antingen från Jakarta och/eller Bandung som ligger väster om Pandangaran, eller från Yogjakarta som ligger ungefär 20 mil bort. Det går att åka buss dit hela vägen från Bandung och Jakarta (6 respektive 11 timmar).

Ett spännande alternativ att ta sig till eller från Yogyakarta är med båt, som även inkluderar två bussfärder. Första delen av färden mot Yogya är buss till Kalipucang (tar cirka 45 minuter), väl där är det bara att gå ombord träbåten som är medelstor (25 meter lång) och sedan går mellan småbyar efter rutten.

Båtresan till Cilacap tar fyra timmar och det avgår flera på morgonen: klockan 6, 7 och 8. Det går också en eftermiddagsbåt klockan 13.00. Från hamnen är det några mindre bemos till busstationen och därifrån direktbussar till Yogya som tar fem timmar.

Om du kommer från Yogya, avgår även färjorna till Kalipucang tidigt på morgonen och en klockan 13.00. Ungefärligt pris för hela resan är 7 000-8 000 Rp. Det finns även resepaket att köpa både i Pangandaran och Yogya, som inkluderar buss till färjan, färjebiljett och en mötande buss i andra ändan som kör dig till slutmålet. Priset är 15 000-20 000 Rp, lite beroende från vilken plats du köper biljetten och från vilket bolag.

Mysiga Yogya
Java och Indonesiens näst största stad är Surabaya och den ligger på andra änden av Java. Det finns inte heller där överdrivet mycket sevärdheter som lockar turisten. Liksom Jakartas hamn, finns det även många olika Pelni skepp som stannar i Surabaya.
Om du är tvungen att vänta några dagar i Surabaya på ett nytt skepp, varför inte ta en tågresa till Yogyakarta. Det är visserligen ungefär 6-7 timmars resa dit (det går fortare med buss), men kostar bara 37 500 Rp och Yogya är en mysig stad. Det går även tåg och buss till Yogyakarta från Jakarta, tåg tar cirka 8-9 timmar och kostar 38 500 Rp.
Där kan du besöka olika sevärdheter, tempel och utställningar. Längs den kilometerlånga huvudgatan: Jalan Malioboro, finns en oändlig mängd försäljare som bjuder ut allt du kan tänkas vilja köpa (souvenirer, batik, kläder, skor, lädervaror m.m.).
På kvällarna efter nio/tio tas alla varor bort och trottoarerna förvandlas i stället till gaturestauranger. Folk sitter och äter, njuter av någon dryck och lyssnar på förbipasserande musikanter.
Boendet i Yogya är väldigt billigt. Guest house finns i alla prisklasser, från 7 000/8 000 Rp för de enklaste budgetrummen. Billiga restauranger och resebyråer finns också i ett överflöd.
Längs kusten, cirka 3-5 mil bort finns lite olika stränder, men de är dock inte alltför upphetsande. Bättre då att styra kosan de 25 kilometrarna upp mot bergsorten Kaliurang (900 meter över havet) och vulkanen Gunung Merapi (2 911 meter över havet).
Här finns möjlighet att vandra i skogen och i närområdet eller besöka vattenfall. Det är svalt och skönt och en hänförande utsikt upp mot vulkanen. För den som vill vara med om något extra går det att klättra upp till toppen av vulkanen och kika ned i kratern (puttrande lava finns därnere).
Merapi är en av Indonesiens mest aktiva vulkaner och den brukar ha rejäla utbrott då och då (så ofta som upp till en gång per år). Dock finns det vetenskapliga stationer i och omkring berget som med olika instrument kan förutse om utbrott är på gång, i så fall får man inte bestiga vulkanen. Annars är det okej.

Klättringen upp den sista tredjedelen, ovan trädgränsen är dock krånglig och kräver viss kunskap om rätt väg. På Vogel Hostel håller de varje kväll klockan 19.00 (förutom lördagar) information om hur du skall gå tillväga för att ta dig upp.
Klättringen bör starta på natten, vid ett/två tiden, för att du skall komma upp tidigt på morgonen. Vid 11-tiden på dagen sluts toppen in i moln och gaser från kratern och det är inte hälsosamt att var kvar däruppe då. Alltså måste du vara uppe senast vid niotiden.

Månlandskapet uppe på Mount Bromo
Staden Probolinggo är stoppet som gäller för den som har tänkt sig ett besök uppe vid vulkanen Mount Bromo. Om du inte vill ge dig av direkt mot Bromo, så finns det billigt boende i Probolingo. Priserna ligger runt 10 000 Rp för rum på ett enklare hotell. De flesta av hotellen har en egen restaurang med billiga maträtter.

Probolingo ligger två timmars bussresa öster om Surabaya på den östra änden av Java. Banyuwangi, som är färjelägret för färd över till Bali, ligger fem timmars bussresa från Probolingo. Det går även att åka till och från dessa två platser och det tar ungefär lika lång tid som bussresorna.
Minibussar går till Ngadisar, vilket tar 90 minuter och anländer sedan till Cemoro Lawang 30 minuter senare. För hela resan får du betala ungefär 3 000 Rp, cirka 1 000 Rp billigare om du bara skall till Ngadisar. Avgångar sker från morgonen och fram till sent på kvällen, avgår ungefär en gång per timma (ibland två timmar mellan avgångarna).
Det är möjligt att starta trecken upp till Mount Bromo från Ngadisar, men enklast är att ge sig av från Cemoro Lawang. Denna lilla by ligger alldeles vid kratern och det är fin utsikt härifrån. Flera enkla hotell med priser kring 10 000 och nedåt. Restauranger finns i anslutning till dessa.
Mount Bromo eller Bromo-Tengger-Semeru National Park är ett stort bergsområde där själva Mount Bromo´s aktiva vulkanspets har rest sig ur Tenggers tio kilometer breda krater. Bromo reser sig upp till en höjd av 2 392 meter och även två till nyare vulkaner har rest sig ur den gamla vulkankratern.
Bromo flankeras på var sida av vulkanerna Batok, 2 440 meter över havet och Kursi som sträcker sig upp ända till 2 581 meter. Tenggers krater är fylld av lavasand och ger ett ödsligt månlandsskaps intryck.

Bästa tid på året att besöka denna plats är under torrsäsongen mellan april och november. Tänk på att det kan vara kallt däruppe och ta med dig långa byxor och en varm tröja. På nattetid kan temperaturen leta sig ned till under fem plusgrader.

Mest imponerande är det att ta sig upp till Bromo för att se soluppgången därifrån. Du bör starta klockan fyra på natten från Cemoro Lawang, det är först tre kilometer ned längs kraterkanten till lavasanden inne i kratern. Sedan är det en timmas promenad tilll Bromo, vitmålade stenar visar vägen, och upp till toppen.
Längre söderut, ungefär tio kilometer från Tenggers krater, vakar den mäktiga Gunung Semeru över landskapet. Denna vulkan ståtar med en topp på 3 676 meter. Det går även att ta sig upp på toppen av denna vulkan, vilket kräver en tre dagars treck. Utsikten lär vara hänförande ut över Java och Bali.

Länkar
Restauranger, sport, nattliv, sevärdheter & aktiviteter i Jakarta http://www.jakarta.go.id

Ta sig dit:
Det går direktflyg till Yogyakarta från flera städer i Indonesien, och även från Kuala Lumpur och Singapore. Från Jakarta kan man även ta tåget.
Tisdag 25 December 2012 - Barat
Resealbum: Indonesien
Fakta:Bukit Lawang

Ta sig dit: Flyg går bland annat från Kuala Lumpur och Jakarta till staden Medan på norra Sumatra. Därifrån tar man vanlig lokalbuss (4–5 timmar) eller minibuss till bussterminalen i utkanten av Bukit Lawang, och sedan motorcykeltaxi de sista kilometerna till själva byn.
Bo: Det finns flera små hotell längs floden. Garden Inn, http://www.sumatra-indonesia.com/gardeninn.htm är ganska enkelt, men väldigt trevligt och billigt. Ett standardrum kostar ca 50 kr.

Mer natur på Sumatra

Bukittingi
Marknadsstad med närhet till naturen. Du behöver bara gå till Sianokkanjonen i utkanten av stan för att få en riktig naturupplevelse. Varje kväll seglar horder av stora fladdermöss, »flygande hundar«, över kanjonen från en sida till en annan, medan aporna vid utsiktspunkten i Panorama park tigger läsk och nötter. För den morgon­pigga finns arrangerade vandringsturer upp på vulkanen Merapi (ej att förväxlas med den explosiva Merapi på Java) i gryningen och om du har tur kan du hitta »världens största blomma«, rafflesia, under en djungelvandring i närheten.


Danau Toba
Sumatras stora vulkansjö Danau Toba är minst lika känd för sitt klara, friska badvatten som för det musikälskande batakfolket, en kristen mino­ritet på en till största delen muslimsk ö. I huvudorten Tuktuk på ön Samosir, mitt i sjön, finns gott om hotell och restauranger. Vill du uppleva riktigt lantliv bland risfälten och fiskodlingarna – välj Danau Maninjau istället – mindre turister, men också mindre badvänligt vatten, längre söderut på Sumatra.


Aceh
Staden Banda Aceh och Acehprovinsen har länge varit förknippat med ett långdraget gerillakrig och våldsam för­störelse i flodvågskatastrofens spår. Nu har staden fått både fred och nyuppbyggd infrastruktur, och en långsamt ökande turistström som vågar sig hit. Pionjärerna Aceh Adventure (http://www.aceh-adventure.org) har cykel- och vandrings­turer i regionen, och på ön Pulau Weh, en kort färjetur bort, väntar förstklassiga dyk- och snorkelvatten. Här råder dock sharialagar, och det där med att slänga sig ut i bikini på första bästa strand är ingen bra idé.


Siberut
Man åker till Siberut, en av Mentawaiöarna, av två anledningar: surfing eller djungelliv. Färjan från kuststaden Padang tar ungefär tio timmar över natten. Du kan ordna din djungelvandring med boende hos
en familj i deras traditionella longhouse redan på fastlandet, i Padang eller Bukittingi, men att skaffa en guide vid ankomst i Muara Siberut kan ofta vara billigare. För mer info om både surfing och djungelvandringar, se http://www.mentawaisurftravel.com