Resealbum: Strövtåg i BERLIN.
Visningar: 285

Kulturhuset med "svalbo"

Världskulturhuset skänktes av amerikanarna till den internationella byggutställningen "Interbau 1957". Numera används det för olika evenemang och festivaler.
Plats: Berlin, Tyskland
Bilden tagen: 14 november 2009