Senast uppdaterat: 2022-12-06

Reseguiden betraktar datasäkerhet och säkerheten för din personliga information som mycket viktigt. Nedan beskriver vi hur vi skyddar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar och i vilket syfte.

Vilken information samlar vi in och varför?

Reseguiden samlar främst in information för att kunna analysera våra sajter och göra vår tjänst ännu bättre för dig som kund. Informationen vi sparar ner är oftast anonym och går inte att koppla till dig som person.
 

 • Vi samlar också ner uppgifter om din resa när du bokar direkt med oss. Det gör vi på grund av de lagkrav om bokföring som ställs på oss men också för att kunna hjälpa dig vid regelbrott eller när vi måste bistå olika myndigheter med information.
 • Den information du anger när du genomför en bokning eller gör en förfrågan, antingen via webbsidan, per e-mail eller telefon.
 • När du deltar i någon av våra tävlingar.
 • När du meddelar oss din åsikt.
 • Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och den information du anger till oss där.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi sparar din bokningsinformation för att kunna hjälpa dig fullgöra din bokning eller vid förfrågningar, vi använder även dina uppgifter vid tävlingar eller för att göra ditt nyhetsbrev bättre för dig.

Datasäkerhet

 • Vi värnar om den personliga integriteten och prioriterar alltid skydd av information.
 • Vi krypterar all information till våra betalningsleverantörer.
 • Vi krypterar all din personliga information. Endast ett begränsat antal personer på företaget med särskild behörighet har tillgång till informationen.
 • I syfte att ständigt kunna förbättra såväl användarvänligheten som kvaliteten på våra sajter använder vi en mjukvara för analys. Vi har utformat det så att det är omöjligt för oss att utvärdera ditt sökmönster på individnivå.

Registrerade medlemmar och användare är anonyma för andra men Reseguiden sparar namn, födelsedatum samt användarens eller medlemmens IP-nummer för att kunna vidta åtgärder vid eventuella regelbrott. Korrekta namn och födelsedatum måste anges vid registrering av konto.

Vem får tillgång till mina uppgifter?

Dina personuppgifter förs i princip aldrig vidare till någon utanför Reseguiden.

 • Vi anonymiserar dina personuppgifter i den utsträckning vi kan för att spridningen skall bli så liten som möjligt.
 • Vi behåller bara dina personuppgifter om det är nödvändigt för att din bokning eller förfrågan ska kunna behandlas.
 • I annat fall endast om vi enligt lag är förpliktigade därtill, eller till våra rådgivare som enligt lag är belagda med tystnadsplikt.
 • Inom ramen för en bokning ges dina uppgifter vidare till våra partners när det gäller en bokning av resa direkt på Reseguiden. Partners använder dessa uppgifter strikt för att boka din resa.

Reseguiden använder bara partners som lever upp till GDPR lagstiftningen, dessa partners kan i sin tur ge vidare uppgifter till sådana länder utanför EU där det inte finns jämförbar lagstiftning gällande skydd av dina personuppgifter. Men alltid i syfte att boka den resa som du själv vill, aldrig annars.

 

Överföringar till andra länder

Vi använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige och ett fåtal andra inom EU. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket “EU-US Privacy Shield Framework” som gör att de överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Vill du ha mer information om hur ramverket fungerar kan du läsa mer på Privacy Shields hemsida: https://www.privacyshield.gov/welcome

Hur kan du ändra dina personuppgifter?

 • Som kund och medlem på reseguiden kan du alltid logga in på din sida med ditt personliga lösenord. Där kan du kontrollera de uppgifter du lämnat till oss och ändra dessa vid behov.
 • Som partner till Reseguiden kan du logga in via vår partnerportal och se dina uppgifter där.
 • Har du frågor. Kontakta vår DPO (Data Protection Officer) dpo@reseguiden.se

Registerutdrag

Privatpersoner har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla kopia av giltig ID-handling.

Begäran sänds till:

ATT: DPO
Reseguiden Interactive AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit.

Avbeställ nyhetsbrev

Nyhetsbrevet som du redan samtyckt till kan du avbeställa när som helst. I varje nyhetsbrev finns en länk med vilken man kan avbryta prenumerationen. Du klickar helt enkelt på: “Om du inte längre önskar nyhetsbrevet, kan du avbeställa det genom att klicka på denna länk”

Reklam på Reseguidens sajter

I reklamsyfte används cookies vid besök av denna webbsida. Dessa möjliggör införandet av annonser från våra partners. Reseguiden använder ett globalt ramverk som gör att de annonser du väljer att inte se på andra sajter även följer med på Reseguidens sajter. Du kan även ta bort dig från insamlande av personlig information via en popup som visas första gången du är på någon av våra Sajter. Respektive annons erbjuder också möjligheten att ta bort just den annonsen/annonstypen från vår sajt.

På följande webbsida kan du läsa mer om de ramverk vi använder från http://advertisingconsent.eu/

Google Opt-Out: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv

Google Reklam

I reklamsyfte används cookies vid besök av denna webbsida. Dessa möjliggör införandet av annonser hos Google samt partners. På följande webbsida kan användarna deaktivera eller förvalta Google-cookies: http://www.google.se/intl/sv/privacy/ads.

Google Opt-Out: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=sv

Google conversion tracking

Vi använder online-marknadsföringsprogrammet ”Google AdWords” och inom ramen för Google AdWords conversion tracking. En cookie placeras för conversion-tracking när en användare klickar på en av Googles marknadsföringsannonser. Sådana cookies används inte längre efter 30 dagar och leder inte till att användaren identifieras.
 

Besöker en användare vissa sidor hos vår webbsida och cookien fortfarande är i bruk, så kan AdWords-kunden och Google fastställa att användaren klickat på aktuell annons och blivit vidarebefordrad till denna sida. Eftersom alla kunder får en individuell cookie, kan dessa cookies inte följas tillbaka via AdWords-kundernas webbsidor.

 

Syftet med den information som fås via conversion-cookies är att ge AdWords-kunderna conversion-statistik. AdWords-kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på aktuell annons och blivit vidarebefordrade till en webbsida försedd med conversion tracking tag. AdWords-kunderna får emellertid ingen information som kan möjliggöra identifiering av användaren. Därmed är en förbindelse mellan användarens personuppgifter och dennas användardata utesluten.
 
När en användare vill styra hur cookies för conversion tracking ska få användas, så kan han eller hon i sin webbläsare blockera cookies från denna domän: googleadservices.com. Ytterligare information om datasäkerhet för användare finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

Användning av Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder s.k cookies eller kakor, små textfiler som en webbsida begär att få spara på en webbsidebesökares dator eller mobila enhet (t.ex. surfplatta eller mobiltelefon) för att samla statistik om trafiken på webbsidan. Kakans information om din användning av denna webbsida (inklusive IP-adress) överförs till och lagras hos en Google-server i USA. Google använder denna information till att utvärdera ditt nyttjande av webbsidan för att till webbsidans ägare sammanställa rapporter om trafiken på webbsidan och för att kunna erbjuda fler tjänster vid användning av webbsidan och internet.

 
Google kommer att vidarebefordra denna information till berörd tredje part när detta är föreskrivet eller om tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Google samkör aldrig din IP-adress med andra data från Google. Om du inte vill tillåta att kakor sparas på din dator eller mobila enhet eller vill radera befintliga kakor, kan du själv göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

 
Observera att du inte kommer att kunna nyttja alla funktioner på webbsidan om du blockerar användningen av kakor. Genom nyttjande av denna webbsida godkänner du att dina data på det sätt och för det syfte som ovan beskrivits bearbetas av Google.

 
Du kan när som helst välja att inte låta aktiviteten på Reseguiden vara tillgänglig för Google Analytics genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Vår webbsida använder Google Analytics anonymiseringstjänst, vilket innebär att IP-adresser bara sparas och bearbetas i en förkortad version, så att de inte kan kopplas samman med uppgifter om enskilda personer.

 
Den på denna webbsida implementerade Google Analytics-koden stödjer displayannonsering. Inom ramen för Google Analytics-koden för displayannonsering är remarketing aktiverat på denna webbsida. Reseguidens annonser visas på webbsidor som tillhör tredje part, inklusive Google. Reseguiden och tredje part inklusive Google använder därvid kakor. Den kombinerade insatsen från förstapartskakor (t.ex. Google Analytics-kakor) och tredjepartskakor ger på grundval av dina tidigare besök på denna webbsida en målinriktad annonsinriktning, annonsoptimering och annonsvisning. Under inställningar kan du deaktivera Google-Analytics displayannonsering och anpassa annonser i Google Display Network (GDN). Därutöver används på denna webbsida Googlefunktionen ”Rapporter för demografi och intressen”.

 
Vill du deaktivera Google Analytics annonstjänst, kan du göra det genom att klicka på följande länk för att komma till Google sekretess och användarvillkor, annonsering. Alternativt kan du öppna deaktiveringssidan hos NAI (Network Advertising Initiative) och där ändra inställningarna.
.

Rätt att begära radera dina personuppgifter

Du har rätt att begära att alla personuppgifter som är knutna till dig raderas – allt som vi inte är skyldiga att spara – raderas. Om du vill begära att dina personuppgifter raderas vänder du dig till dpo@reseguiden.se.

Identifiering innan du får tillgång till eller kan låta radera uppgifter
För att utöva din rätt att få dina data raderade eller din rätt till tillgång till dina personuppgifter måste vi identifiera dig och att du har rätt att radera dina uppgifter, till exempel, dina identifikationsuppgifter samt information som endast du kan ha tillgång till. Som en åtgärd mot att felaktigt råka avslöja eller radera personuppgifter kommer vi alltid behöva säkerställa att du först identifierar dig korrekt. Hör av dig till dpo@reseguiden.se så tar vi det därifrån.

Cookiepolicy

På Reseguiden används en teknik som kallas cookies. Genom att ställa in din webbläsare att acceptera cookies samtycker du till att Reseguiden får använda cookies på det sätt som anges nedan.

 
En cookie är en liten textfil som sparas i användarens dator när Reseguidens tjänster används. Denna teknik används på många webbplatser.

 
På Reseguiden används cookies för att förbättra användarupplevelsen och förenkla användandet . Cookies används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använder, hur vår hemsida används och hur vi kan förbättra den. Reseguiden använder även cookies när besökaren fyller i olika typer av formulär i syfte att komma ihåg vad som gjordes och var det gjordes. Tack vare detta behöver besökaren tex inte fylla i samma sökformulär flera gånger.

 
För frågor om dina personuppgifter vänder du dig till dpo@reseguiden.se,

Juridiskt ansvarig är:

Reseguiden Interactive AB, organisationsnummer 556562-3609, Reseguiden är både Data Controller och Data processor beroende på partner och situation.