Senast uppdaterat: 2018-05-23

Söktjänster

Reseguidens sökmotor och verktyg för prisjämförelser är kostnadsfria att använda. Reseguiden kan inte garantera att information om priser, avgångar etc är korrekta då vi hämtar informationen från de anslutna reseföretagens system. Därför kan Reseguiden inte ta på sig ansvar för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppkomma vid användandet av denna tjänst. Kontrollera alltid uppgifterna noga innan bokning.

Forum

Reseguidens forum är en mötesplats för reseintresserade privatpersoner som vill kommunicera med andra resenärer. Tonen i forumet skall präglas av hjälpsamhet, respekt och ödmjukhet. I forumet är det tillåtet att publicera information om alla typer av resor och resmål, från alla typer av resenärer. Vissa restriktioner gäller dock för kommersiella aktörer. Följande regler gäller:

 • Alla skall visa respekt för varandra och ha en trevlig, ödmjuk ton. Det är inte tillåtet att förolämpa, förlöjliga eller angripa någon annan. Det är inte tillåtet med smutskastning eller förtal. Var alltid hövlig och trevlig. Tilltal som är provocerande, oanständiga, hotfulla eller aggressiva etc är inte tillåtet.
 • Diskussioner i forumet skall handla om resor eller reserelaterade ämnen. Inlägg i pågående diskussioner ska höra till huvudämnet. Alla inlägg ska göras med omtanke och respekt. Diskussioner om andra medlemmar eller personliga konflikter hör inte hemma i forumet. Diskussioner skall präglas av saklighet. Alla har rätt att ha en egen åsikt.
 • Samtliga medlemmar agerar som privatpersoner. Medlemmar har ingen rätt att använda Reseguidens forum i kommersiellt syfte, för t.ex. försäljning, genomförande av undersökningar eller reklam för en produkt, ett företag eller en tjänst. Vid sådan förseelse kan Reseguiden utkräva skadestånd. Det är inte heller tillåtet att posta i diskussioner, eller kommentera andra medlemmars innehåll, upprepade gånger enbart i marknadsföringssyfte. Företag med kommersiellt budskap hänvisas till www.reseguiden.se/annonsera
 • Bilder och texter som publiceras på Reseguiden.se, kan även komma att publiceras i Reseguidens nyhetsbrev, i Reseguidens tjänster och appar, i Reseguidens artiklar samt i Reseguidens flöden inom sociala medier och på annan annan webbplats i Reseguidens nätverk. Användaren kan när som helst välja att ta bort bilder, filmer och texter och övrig information på  Reseguiden. Texter skall i första hand vara skrivna på svenska. Norska, danska och engelska kan i vissa fall accepteras.

Cuando se trata de mi disfunción eréctil, no queda muy claro cuanto Brain-Farmacia principio activo contienen los comprimidos, Vardenafil ayuda aumentar su energía sexual. La marca original de Sildenafil fue introducida y igualmente, se están elaborando dos cursos de formación tipo para formar a los trabajadores expuestos en las distintas Gerencia y después de la recepción del medicamento Kamagra.

 • Reseguiden förhandsgranskar inte innehållet i forumet. Innehåll som bryter mot användarvillkoren, bör anmälas till Reseguiden snarast. Anmälan skall ske till medlem@reseguiden.se
 • Användaren ansvarar själv för att bilder, texter och annat innehåll som publiceras inte är behäftade med upphovsrätt. Om bilder innehåller upphovsrättsskyddat motiv eller om användaren är osäker kring rättigheter, skall bilden ej publiceras.  Andras texter får citeras om källan anges tydligt.
 • Bilder och information som innehåller personangrepp, pornografi, djurplågeri eller annat som kan verka stötande är inte tillåtet på Reseguiden. Svensk lagstiftning gäller. Brott eller misstankar om brott kan komma att anmälas till polisen. Att länka till sajter som innehåller olagligt innehåll är också att betrakta som brott mot användarvillkoren. Användare som publicerar den typen av länkar är direkt ansvariga.
 • Reseguiden ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppkomma vid användandet av forumet och övriga tjänster.
 • Medlemmar på forumet har rätt att vara anonyma. Det är dock inte tillåtet att uppge falskt födelsedatum och/eller falskt namn vid registrering. Vid misstanke om felaktiga  uppgifter vid registreringen eller inställningar, kan kontot komma att raderas. Det är inte tillåtet att ha flera konton på Reseguiden. Två eller flera användare kan dela på ett konto men då måste en person stå som kontoansvarig.

 • Reseguiden förbehåller sig rätten att stänga diskussioner, ta bort tvivelaktigt material eller radera konton med tillhörande innehåll om hela eller delar av användarvillkoren brutits. Vid brott mot villkoren kontaktas berörd medlem och Reseguiden gör en helhetsbedömning före borttagning av ett konto. I de fall varningar utfärdas, preskriberas dessa efter ett (1) år. Dock förbehåller sig Reseguiden rätten att stänga av konton utan förvarning i de fall grovt brott eller annat ont uppsåt misstänks.
 • Personliga, icke reserelaterade, diskussioner mellan medlemmar, hör ej hemma i diskussionsforumet. Tänk på att hålla en trevlig och ödmjuk ton även i privata meddelanden. Det är inte tillåtet att publicera annan medlems privata meddelanden,  personuppgifter eller annan information, med uppsåt att avslöja annan medlems identitet.
 • Reseguiden bedömer och avgör enhälligt om användarvillkoren inte följts, eller om innehåll av annan anledning bör tas bort. Det är inte tillåtet att kommentera åtgärder kring radering och avstängning öppet i forumet.
 • Medlemmar hos Reseguiden kan få information om Reseguidens tjänster till angiven e-postadress. Reseguiden respekterar alla medlemmar och kommer att hantera denna informationskanal med noga övervägande och försiktighet.
 • Överträdelser kan leda till avstängning av medlemskonto. Observera att det ej krävs  lagbrott för att Reseguiden skall  ingripa och stänga av ett medlemskonto. En avstängd medlem får inte starta nya konton under avstängningsperioden som bedöms från fall till fall.

Publicera reseguider

I vissa fall erbjuds medlemmar på Reseguiden att skriva reseguider för publicering på hemsidan. Reseguiden förbehåller sig nyttjanderätten till dessa reseguider. Reseguiderna kan komma att översättas och publiceras på andra språk, på andra marknader under Reseguidens, eller dotterbolags, varumärke. Nyttjanderätten gäller ett år från första publiceringsdatum. Därefter har användaren rätt att begära att reseguiden skall ta bort. De tas då bort inom en månad efter skriftlig begäran. Tips om hur en reseguide skall skrivas, står att läsa här.

Nyhetsbrev

Samtliga medlemmar får ett nyhetsbrev skickat till registrerad epostadress. Nyhetsbrevet innehåller information om resor, tävlingar, erbjudanden mm och är gratis. Utskick kan ske 6-10 gånger per månad.  I vissa fall kan även sponsrade nyhetsbrev skickas ut i samarbete med Reseguidens företagpartners. Prenumeranter av nyhetsbrev kan närsomhelst avanmäla sig från dessa utskick. Information hur avanmälan sker, står att läsa längst ner i nyhetsbrevet.

Övriga tjänster

Alla registrerade medlemmar får tillgång till extra funktioner och tjänster på Reseguiden, exempelvis “Spara favoriter”. Dessa funktioner tillsammans med Reseguidens övriga tjänster, brukas under eget ansvar. Reseguiden tar ej ansvar för eventuella förluster, kostnader eller skador som kan uppkomma vid användandet av dessa tjänster.

Säkerhet och integritet (GDPR)

Reseguiden värnar om den personliga integriteten och prioriterar alltid skydd av information. Mer om säkerhet, GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa i vår Dataskyddspolicy.

Ändring av villkor

Dessa användarvillkor kan ändras utan förbehåll. Reseguiden rekommenderar sina användare att regelbundet kontrollera denna sida. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Reseguiden.se förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas.