Resealbum: Med buss till Paris
Visningar: 773

Nike från Samothrake Louvren Paris

Den restes omkring 190 f.Kr. av invånarna på den lilla ön Samothrake i norra Egeiska havet för att högtidlighålla minnet av segern i ett sjöslag.
Statyn påträffades 1863.
Plats: Paris, Frankrike
Bilden tagen: 12 maj 2008