Resealbum: Semestern 2009
Visningar: 155
Akh

Mobodarne

Sveriges första jordskepp.

Växhusets senaste byggprojekt är ett passivt solhus, ett Jordskepp. Det bygger på en teknik som prövats med framgång i USA under ett tiotal år. Begagnade bildäck utgör stomme. Däcken fylls med grus och sten och putsas sedan med lera blandad med halm, som armering. Det byggs alltså till stor del av återvunnet eller lokalt material. Byggnaden orienteras mot söder och tar emot solstrålning via stora fönster med isolerglas. Nattetid behålls värmen med hjälp av isolergardiner. Solvärmen lagras upp i den tunga stommen och avges sedan sakta till huset.

Ett Jordskepp är en till stor del självförsörjande enhet. Här finns paralleller med ett rymdskepp eller ett segelfartyg. Jordskeppet får sin energi från solen och från vindkraft (som även den är en soldriven energiform). Mat kan produceras i dess växthus innanför de stora söderfönstren med näring från urin och gråvatten som samlas in i tankar. Allt tas om hand och återvinns för att minimera resurs-användningen.
Plats: Söderhamn, Gästrikland, Sverige
Bilden tagen: 8 juli 2009