Sista minuten till Antimácheia, Kos

 
 
 

Antimácheia Kos, Europa