Vildmark i Värmland

1 / 4

Vildmark i Värmland

2 / 4

Vildmark i Värmland

3 / 4

Vildmark i Värmland

4 / 4
Box 209, 685 25 Torsby, 0560-140 40
värmland
timmerflotte
vildmark
flotte
kanot
äventyr
klarälven
naturupplevelser
camping

Vildmark i Värmland

* För er som söker en semester med äventyr och
avkoppling.
* För företag som vill ha konferenser med innehåll
och utveckling.
* För grupper/skolor som söker en spännande och
annorlunda resa.

Aktiviteter/Upplevelser
• Timmerflottfärd
• Kanotturer
• Äventyrsbana
• Vildmarkspaket
• Bäversafari
• Badtunna/Bastu

Affärsidé och målsättning

Vision
Vildmark i Värmland ska inspirera till, och leverera oförglömliga upplevelser av världsklass i den svenska naturen.
När en gäst varit hos oss ska de säga tre saker:
1) Detta glömmer jag aldrig.
2) Detta vill jag rekommendera till andra.
3) Naturen måste vi vara rädda om.

Affärsidén
Vildmark i Värmland erbjuder unika upplevelser i naturen för fritids- och arbetsresenären. Genom att:

- Låta var och en vara med och bygga, åka och riva sin egen timmerflotte, oavsett om det ska bli ett ”hem” för några dagar eller ett ”konferensrum” för några timmar.
- Arrangera kanotpaket i sjöar och älvar med olika naturtyper och som är anpassade till olika svårighetsgrader.
- Erbjuda boende med närhet till naturupplevelser.
- Ständigt förbättra och utveckla naturnära upplevelser utifrån naturens förutsättningar.


Målsättning
- Det ska vara roligt och trevligt för; gästerna, instruktörerna, lokalbefolkningen.
- Det ska vara ekonomiskt bärkraftigt, året om.
- Det ska drivas med hänsyn till natur och miljö samt gynna lokal ekonomi.
- Det ska skötas professionellt och långsiktigt.

Att "timmerflotta" tar tid, men att "timmerflotta" ger tid. I en tid av allt mer stress och jäkt är detta en stressfri zon, där naturen bestämmer fart och innehåll.

"unforgettable outdoor experiences"

Ekoturism

”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” (WWF 1994).

Ekoturism har under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till att skydda unika natur- och kulturvärden runt om
i världen. Det är en av de snabbast växande branscherna inom den internationella turismen.

”Naturens Bästa” är en kvalitetsmärkning av svensk ekoturism. Naturens Bästa drivs med Ekoturismföreningen som huvudman, i ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Rese- och Turistråd. Märkningen är skräddarsydd för att garantera hög kvalitet på arrangemang i kombination med naturskydd, ett mer miljöanpassat resande och en omsorg om resmålets kulturvärden. Naturens Bästa är ett gemensamt varumärke för Sveriges duktigaste naturresearrangörer och deras bästa arrangemang.

Det här är de sex grundkraven för Naturens Bästa:
1) Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage
på natur och kultur.
2) Gynna den lokala ekonomin.
3) Miljöanpassa hela verksamheten.
4) Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
5) Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
6) Kvalitet och trygghet på resan.

Vildmark i Värmland fick i maj 2002 kvalitetsmärka Timmerflottfärden på Klarälven med Naturens Bästa. Vi har gjort detta eftersom vi tror att det gagnar dej som gäst, vi som arbetar med det, lokalbefolkningen och den natur/kultur vi befinner oss i. Det är nu det börjar! Det är vi tillsammans som ska fortsätta att utveckla produkten och göra den trovärdig även framöver. Vi strävar också mot att kunna ekoturismmärka fler arrangemang som vi erbjuder.