Kungsgatan 8, Stora Torget, 59130 Motala, Privatresor 0141-22 85 50, Affärsresor 0141-22 85 58