Strandvägen 2–14, 451 78 Fiskebäckskil, 0523 66 77 88