Leroslovers svar i diskussioner om Egypten

Leroslover
Leroslover säger i Majsan_82s diskussion "Vaccinering inför Egyptenresan?":
Du skrev i en kommentar att du ska bara vara där en vecka. För att bli smittad krävs bara 1 minut och lite otur..... Vi fick Hepatit A med oss från Turkiet 1999. Vi skulle ju till turistorten Alanya.... det ska väl inte behövas... Men det hade behövts! Så vaccinera dig. Jätteviktigt!
28 januari 2010 12:28 - Anmäl