Resealbum: Västergötland
Visningar: 4

Gamla Älvsborg

Del av ruinen från Gamla Älvsborg.
Gamla Älvsborg var en befästningsanläggning vid Göta Älvs utlopp under 1300 till mitten1600-tal.
Foto taget vid rundvandring på ruinområdet i Klippan, Göteborg, Västergötland.
Plats: Klippan, Göteborg, Sverige
Bilden tagen: 6 september 2014