Världens högsta flygplats

Louisewinberg
Medlem sedan 2010, besökt 32 länder

Bild: Thinkstock
Bild: Thinkstock
Bild: Thinkstock
Kina börjar nu bygga världens högsta flygplats i den tibetanska staden Nagqu.

Nagqu flygplats kommer att befinna sig 4 436 meter över havet och blir världens högst belägna flygplats. Tibet har i dag fem civila flygplatser, men flera av dem är bara öppna för trafik under några månader om året på grund av extremt väder, enligt Reuters.

Satsat många miljarder

Det är oklart när flygplatsen kommer att öppna eller hur mycket bygget kommer att kosta, men under de senaste åren har landet satsat många miljarder på att renovera gamla flygplatser och bygga nya.

Investeringar för att göra Tibet populärare

Flera miljarder dollar har även investerats för att göra Tibet mer attraktivt utifrån. Den kinesiska staten säger att nya flygplatser, vägar och järnväg till Tibet är bra för landets utveckling och levnadsstandard. Tibetanska aktivister säger istället att de nya länkarna till Kina kommer att påskynda den kinesiska migrationen till Tibet och ytterligare urvattna den tibetanska buddhistiska kulturen.

Kina