Världens 10 farligaste resor

Khaki
Medlem sedan 2006, besökt 25 länder

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Foto: Digital Vision/Thinkstock
Foto: Jupiterimages/Thinkstock
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Foto: Ilosuna/Wikipedia
Foto: Thinkstock