Vaccinations- guide

Lina
Medlem sedan 2012, besökt 38 länder

Foto: Thinkstock
Att resa är att leva. Det tycker i alla fall vi på Reseguiden. Man lär sig ständigt nya saker, man får upptäcka nya kulturer och lära känna nya människor. Men att resa innebär också att vi utsätts för främmande bakterier, och risken för sjukdomar ökar då självklart.

Mitt i all upphetsning över resan är det lätt att glömma bort något så viktigt som att vaccinera sig. Rekommendationerna varierar beroende på vilket land du ska besöka och när. Tänk på att alltid dubbelkolla med din vård- eller vaccinationscentral minst 4-6 veckor före din avresa till ett land utanför västra Europa, då reglerna kan ändras och uppdateras med jämna mellanrum. Vårdguiden menar att du bör vara vaccinerad mot difteri, stelkramp och polio inför alla utlandsresor. Om du inte har haft mässling eller inte är vaccinerad med två doser mässlingsvaccin bör du vaccinera dig även vid resa inom Europa. För att du lättare ska ha koll på vilken vaccination som krävs när har vi här listat de fem vanligaste.

Gula Febern

Det här är en sjukdom som liksom många andra sprids via myggor. Sjukdomssymtom är feber, frossa, huvud- och muskelvärk, illamående och gulsot. Vaccination mot gula febern rekommenderas om man ska resa till vissa delar av Sydamerika och Afrika. Vaccinationen, som ger skydd i tio år, bör tas senast 10 dagar innan resa till dessa länder. Personer med försämrat immunförsvar, äggallergiker, gravida, ammande kvinnor och barn under nio månader bör inte vaccineras. Man vaccineras vid ett tillfälle och detta görs med en spruta, oftast på överarmens utsida. Många länder kräver ett intyg om vaccination mot sjukdomen för att få resa in i landet. Ifall du tillhör den grupp som inte kan eller får vaccineras måste du ha med dig ett intyg om undantag från vaccinering. Eventuella biverkningar man kan få är att man ibland kan bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ungefär en vecka efter vaccionationen kan man också få ont i huvudet, feber och bli illamående. Besvären brukar dock gå över inom en eller några dagar.

Hepatit A

Den här sjukdomen orsakas av ett virus som finns i förorenat vatten och mat. Om man har mycket nära kontakt med någon som har hepatit A, till exempel har sex, äter mat tillsammans eller delar toalett, kan smittan också överföras direkt från person till person. Sjukdomssymptom är gulsot som orsakas av leverinflammation. Dessutom får man ofta feber, huvudvärk, mag- och muskelvärk, trötthet och illamående. Hepatit A finns i hela världen, framför allt i Östeuropa, Latinamerika, Asien och Afrika. Sjukdomen kräver ingen behandling och går över av sig själv. Grundvaccinationen, som till exempel Havrix och Epaxal, består av en dos och senare även en förnyelsevaccination som ges efter 6-12 månader. Skyddet håller i minst 20 år om man tagit samtliga doser. Man kan också ta Twinrix som skyddar både mot Hepatit A och B, denna tas i tre doser. Man vaccineras med en spruta, som oftast tas på överarmens utsida. Eventuella biverkningar är ömhet, svullnad runt platsen där man fått sprutan samt huvudvärk och illamående.

Hepatit B

Hepatit B är en sjukdom som kan smitta via blod och när man har oskyddat sex. Vaccination rekommenderas om man ska besöka till exempel Sydamerika, Afrika och Asien i längre än tre veckor. Har man en sjukdom som gör att man kan behöva uppsöka sjukvård, eller om man tänkt tatuera eller pierca sig är det en god idé att vaccinera sig även om man stannar under en kortare period. Sjukdomssymtomen är bland annat känslan av influensa, illamående och gulaktig hud och ögonvitor. Efter att man smittats dröjer det två till sex månader innan symtomen visar sig. Man smittar ungefär sex veckor innan man blir sjuk och tre till sex månader, ibland längre, efter att man känner sig frisk. Man blir vaccinerad vid tre tillfällen och har därefter ett skydd för resten av livet, detta sker med en spruta, oftast på överarmens utsida. Ofta kombinerar man vaccinationen med en mot Hepatit A – vaccinet kallas Twinrix. Eventuella biverkningar är att man kan bli lite röd och svullen där man får sprutan, och det kan kännas lite ömt. Man får oftast ingen behandling mot sjukdomen, sjukdomen går i de flesta fall över av sig själv. De flesta blir helt friska från hepatit B och har man haft sjukdomen en gång och blivit frisk är man immun för resten av livet och kan inte få hepatit B igen. Däremot kan man fortfarande bli smittad av andra typer av hepatit.

Malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika. Oftast tar det mellan en till fyra veckor från att man blir smittad till att man blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan man blir sjuk. Symtomen är ofta att det känns som man har influensa, med huvudvärk, frossa och svettbrytningar om vartannat. Man kan också må illa, kräkas och ha diarré. Blir man sjuk i malaria behöver man snabb behandling då den i vissa fall kan vara dödlig, oftast får man läkemedel i tablettform. Ibland kan man även behöva medicin direkt i blodet. Man minskar risken för malaria genom tabletter, det finns fler olika sorter beroende på ålder, vikt med mera. Det är viktigt att undvika myggstick eftersom man kan smittas även om man tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Det är bra om man kontaktar vaccinationsmottagningen tre veckor innan man ska resa, eftersom en del tabletter måste börja tas en till några veckor innan avresa. Man tar tabletterna under resan och mellan en till fyra veckor efter att man har lämnat resmålet där malaria finns. Alla tabletter mot sjukdomen kan ge biverkningar, dessa kan variera mycket så fråga på din vård- eller vaccinationscentral.

Japansk encefalit/Japansk hjärninflammation

Det här är en virussjukdom som smittar via myggor, främst i sydöstra Asien. Risken är ganska liten att drabbas men om man blivit drabbad tar det mellan fem och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. De flesta som smittas är symtomfria, men bland dem som insjuknar är dödligheten stor. En del blir friska men sjukdomen kan ge bestående skador på hjärnan och är livshotande. Viruset smittar inte vid direktkontakt mellan människor. Symtom på sjukdomen är bland annat hög feber med frossa och svettningar, rödsprängda ögon och kraftig värk i musklerna. Virusinfektionen kan inte behandlas, utan går över av sig själv. Blir man dock mycket sjuk kan man behöva vara på sjukhus för att få dropp. Det finns två typer av vaccin. Det ena har funnits en längre tid och är mer beprövat, och rekommenderas till barn, ungdomar under 18 år och till gravida. Det nyare rekommenderas för vuxna. Barn, ungdomar och gravida vaccineras mot japansk hjärninflammation vid tre tillfällen, man är då skyddad i minst tre år. Om man vaccineras med det nyare vaccinet får man två doser med en månads mellanrum. Därefter får man en tredje dos efter 12 till 24 månader. Om man inte har fyra veckor på sig finns snabbvarianter av båda vaccinen, dock ger det ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras alls. Vaccineringen sker genom en spruta som tas på överarmens utsida. Eventuella biverkningar är att man kan bli lite röd, svullen och öm där man fick sprutan.

Läsa mer

Vill du förbereda dig och kanske ha med dig praktiska råd i bok- eller appform, så kan vi rekommendera “Handbok i resemedicin” av Rickard Ånell. Rickard har stor erfarenhet av resemedicin och vi tycker att boken är väl värd att stuva ner i packningen.


Nyttiga och bra länkar som du kan ha till din hjälp

1177 - sjukvårdsupplysningen
Resemedicin
Vaccinationsguiden

Kom dock ihåg att alltid kolla med din vård- eller vaccinationscentral eftersom uppgifter ständigt uppdateras och ändras.


Bra erbjudanden