Temperaturguide – här hittar du värmen i vinter

Veronicah
Medlem sedan 2009, besökt 20 länder

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
Tabell: Veronica Munch Ipsen
Tabell: Veronica Munch Ipsen
Tabell: Veronica Munch Ipsen
Tabell: Veronica Munch Ipsen