Så skyddar du dig vid en flygkonkurs

Ellinor
Medlem sedan 2007, besökt 19 länder

Bild: Thinkstock
En flygkonkurs ställer inte bara till det för bolaget som drabbas, utan även för resenären. Vi tipsar om hur du kan skydda dig från att förlora pengarna.

När ett flygbolag går i konkurs och ställer in sina flygningar kan det innebära att du som konsument förlorar pengar för köpta biljetter. I allra värsta fall kan du också bli strandsatt utomlands. Dina möjligheter att få pengar tillbaka vid en konkurs beror på förutsättningarna i just ditt fall. Här listar vi fem olika sätt att söka ersättning, beroende på vilken typ av resa det gäller och hur du bokat och betalat.

1. Resegarantilagen

Om flygbiljetten är en del i en paketresa omfattas du av resegarantilagen. Ett exempel på paket är en charterresa med flyg och hotell. Endast flygstol på ett charterflyg omfattas också, men inte enbart en separat biljett med reguljärflyg. Alla resebyråer och arrangörer som säljer paketresor ska anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet och betala in en garantisumma. Dubbelkolla gärna så att din arrangör har gjort detta innan du bokar och även hur högt deras garantibelopp är. Det kan du kolla på Kammarkollegiets hemsida. Om delar av din paketresa blir inställd, exempelvis vid en konkurs, kan du vända dig direkt till resegarantinämnden för att få ersättning. Detta måste ske inom 3 månader från det att resan avbrutits eller ställts in.

2. Betalat med kreditkort

Om du har betalat din resa med ett kreditkort kan du vända dig till din bank eller ditt kreditkortsföretag. Enligt konsumentkreditlagen kan du ställa samma krav på din kreditgivare som mot säljaren och det kan därmed finnas en möjlighet att få ersättning den vägen. Blanketter och information om hur du går tillväga hittar du ofta hos respektive bank eller kortföretag.

3. Kontakta konkursförvaltaren

Om du köpt en separat biljett med reguljärflyg som inte omfattas av resegarantilagen och du inte har betalat med kreditkort, så kan du istället söka ersättning hos bolagets konkursförvaltare. Anmälan ska vara skriftlig och det ska framgå tydligt vad dina krav på ersättning är. Bifoga kvittokopior på de kostnader och utlägg som du har haft till följd av konkursen. Enligt konsumenternas vägledning om bank- och finans är dock konsumenternas krav på ersättning en “oprioriterad fordran”, vilket innebär att det är svårt för konsumenter att få ersättning på detta sätt.

4. Konkursförsäkring

Om du bokat via en resebyrå så finns det en möjlighet att de tecknat en egen försäkring mot konkurser som kan ge dig pengar tillbaka. Vissa arrangörer erbjuder även dig som konsument att teckna en separat försäkring mot konkurser. Din vanliga reseförsäkring med avbeställningsskydd kan också i vissa fall ge dig ersättning. Kolla med din resebyrå/arrangör eller ditt försäkringsbolag.

5. Sök konsumentråd lokalt

Om du vill diskutera dina möjligheter att söka ersättning kan du ta kontakt med din komunala konsumentvägledare. Du hittar kontaktuppgifter på konsumentverkets hemsida. Det är bra att veta att Allmänna reklamationsnämnden, ARN, inte kan hjälpa dig vid en konkurs.

Strandsatt utomlands?

Om du som en följd av konkursen blir strandsatt utomlands utan ekonomisk möjlighet att ta dig hem på egen hand så kan du få hjälp med ett lån av ambassaden eller konsultatet. Detta gäller dock bara som en sista utväg om du inte själv kan köpa din biljett eller få hjälp från någon anhörig.

Bra länkar
Konsumentverket
Kammarkollegiet – om resegaranti
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring