Reseindustrins Barnfond byter namn

Lina
Medlem sedan 2012, besökt 38 länder

Reseindustrins Barnfond är ett bra namn som beskriver organisationens arbete med att hjälpa barn, men kan vara svårt att uttala för folk i utlandet.

Efter 25 år och nära 23 miljoner insamlade kronor byter därför Reseindustrins Barnfond namn till NEW HOPE. Organisationen menar själva att det gamla namnet var lite för långt, förväxlades lätt med andra välgörenhetsorganisationer och inte fungerade så bra internationellt.

Alla i organisationen arbetar ideellt med insamlingsarbetet, vilket gör att minst 97 % av pengarna går direkt till barnen. Bidragen går främst till mindre, utvalda och dedikerade projekt, så att insatsen sker med full kontroll och insyn. Detta gör att vi på Reseguiden sedan flera år med största glädje stöder NEW HOPE vid varje möjligt tillfälle.

NEW HOPE är en verksamhet som gör ett otroligt viktigt jobb genom att hjälpa barn världen över. Från början var det ett sätt för företag och människor inom den svenska resenäringen att ge tillbaka lite av den resglädje man fått i olika länder genom att stötta barn som har det svårt. Idag kan alla vara med och bidra. Du kan själv hjälpa att hjälpa genom att gå in på organisationens hemsida och där välja var du vill göra skillnad. Bidra med kosttillskott till barn i Ecuador, blöjor till barnsjukhus i Brasov eller skänk bara en slant som går till de barnen som behöver det mest. Oavsett hur mycket eller lite du väljer att skänka gör din hjälp stor skillnad och kan rädda barns liv.

Kenya