Nya flygbolag på EU:s svarta lista

Ellinor
Medlem sedan 2007, besökt 19 länder

Bild: Dreamstime
Den 8 april uppdaterade EU-kommissionen sin "svarta lista" över flygbolag som inte tillåts flyga inom EU. Förbud har nu utfärdats för sex flygbolag från Kazakstan, ett från Thailand, ytterligare ett från Ukraina samt för alla flygbolag från Benin.

EU förbjuder trafik med osäkra aktörer

I Europa kan vi känna oss trygga med en mycket hög flygsäkerhet, tack vare våra effektiva säkerhetsnormer. EU-kommissionen samarbetar med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter för att höja säkerhetsnivån ytterligare och sammanställer därför den så kallade “svarta listan”. Där återfinns de bolag som inte når upp till kraven och som därför förbjuds att trafikera EU-länderna.

Svarta listan är nu uppdaterad

Den 8 april uppdaterades Europeiska kommissionens svarta lista, med bolag som inte får trafikera EU-länderna. Listan ersätter den föregående från november 2008 och sex flygbolag från Kazakstan, ytterligare ett från Ukraina, ett från Thailand, samt alla bolag från Benin finns nu på listan.

Det är det thailändska bolaget One Two Go Airlines som inte längre får flyga inom EU och sedan tidigare finns Siem Reap Airways från Kambodja på listan.

Länder där samtliga flygbolag är svartlistade av EU

- Angola
- Benin
- Ekvatorialguinea
- Indonesien
- Kirgizistan
- Liberia
- Sierra Leone
- Swaziland
- Demokratiska republiken Kongo och Gabon (förutom Gabon Airlines och Afrijet som har undantag för ett litet antal flygplan)

Samtliga flygbolag från Angola och Indonesien är fortfarande belagda med förbud, men EU-komissionen meddelar att stora förbättringar gjorts för att öka säkerheten. En ny bedömning av situationen kommer att göras vid kommiténs nästa möte.

Se hela listan hos Europeiska kommissionen.