Magasin Reseguiden.se läggs ner

Rikarda
Medlem sedan 2007, besökt 24 länder

Det senaste numret av Magasin Reseguiden som utkom förra veckan blir det sista.

Succén med artiklar på vår startsida gör att vi på Reseguiden nu satsar
allt redaktionellt krut på nätet.

Som gammal magasinsräv känns det givetvis tråkigt att lämna det tryckta
ordet bakom mig, men samtidigt tror jag att framtiden finns på Internet.
Jag vill passa på att tacka alla medlemmar som hjälpt till att göra
Magasin Reseguiden till en riktigt bra tidning.

Nu hoppas jag att vi på redaktionen
får samma fantastiska engagemang
när det gäller att skapa en riktigt bra resesajt.