Klara luften

Maria
Medlem sedan 2007

Tusenvis av europeiska städer deltar i Europeiska Mobilitetsveckan med temat "Klara luften".

Mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte är att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer, och att minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten. Temat för årets kampanj är ”Klara luften”. Hela veckan arrangeras arrangemang i över 2000 europeiska städer och byar med fokus på en hållbar utveckling. Veckan avslutas med markeringen av världens bilfria dag den 22 september.

För att räknas som deltagande stad förväntas ma göra minst en bestående insats till stöd för hållbar stadstransport som till exempel:

bilfria zoner eller zoner med farthinder
program för minskad hastighet
förbättrad infrastruktur för fotgängare och cyklister
samåkning eller bilpooler
ny innovativ kollektivtrafik
resplaner för företag och skolor
rådfrågningsforum med medborgarna
miljövänligare bussflottor

På den europeiska hemsidan kan du få information om antalet deltagande städer och genomförda aktiviteter i deltagande städer i Sverige och i övriga länder.

Läs mer:
European Mobility Week
Naturvårdsverket